Vård och Värde – inbjudan

En hög med tidningar med titeln "vård och värde"

Vård och Värde är ett samarbete och ett forskningsprojekt mellan vård och kulturarbetare. Villkoren för vårdarbete utforskas ur ett feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter.

Projektet börjar med en kollektivt gjord tidning om erfarenheter av vård och innehåller samtal med olika människor som jobbar inom vården. Tidningen är den första i en serie om tre som följer vår pågående forskning. Du är välkommen att vara med och bidra till denna konversation, hör av dig till vardochvarde@gmail.com eller

Vård och Värde
Odd Fellowvägen 30
127 32 Skärholmen

Vård och Värde – Tidning 1/3

När du blir gammal – vem ska hjälpa dig? På vilka villkor? Hur ser ett samhälle ut som kan ge dig en människovärdig omsorg? De frågorna har en grupp vård- och kulturarbetare ställt sig själva och andra i den kollektivt gjorda tidningen Vård och Värde.

Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt, framhålls. Hur kan vi tänka kring en omsorg som binder samman generationer, som skapar nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga livserfarenheten?

Tidningen är gjord av Fredda Berg, Britt och Nilla, Johnny Chang, Ulrika Flink, Rasmus Gabrielsson Eriksson, Mona Lindström, Gunilla Lundahl, Rossana Mercado-Rojas, Louise Nassiri, Jenny Richards, Sanna Tefke, SBAR.CARE och Therese Brodin, Linnea Swedenmark, Isabella Tjäder och Nawroz Zakholy.

Vård och Värde utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT och Kalmar konstmuseum.

 

Delta i en Vård och Värde-workshop!

När: 20 september
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Online

Vård och Värde är en samtals-workshop på nätet, öppen för konstnärer som har arbetat inom hemtjänsten. Workshopen ska utforska likheterna och skillnaderna vad gäller arbetsvillkor mellan de som arbetat inom vård respektive kultur. Samtalet ska utgå från deltagarnas upplevelser.

De som jobbar i kulturell och konstnärlig produktion försörjer sig ofta med arbete som ligger utanför konstfältet, det räknas inte som en del av konstnärsproduktionen.

Denna workshop syftar till att uppmuntra och stötta konstnärer att arbeta gränsöverskridande och dra nytta av kunskap, kompetens och erfarenhet från sitt arbete inom hemtjänsten.

Observera att det endast finns åtta platser på workshopen och dessa kommer att fyllas enligt först-till-kvarn-principen.

För att anmäla dig, vänligen mejla: vardochvarde@gmail.com

 

Vård och värde open call

De som deltar i workshopen kommer också att bli inbjudna att ansöka om medel för att utveckla ett nytt verk med utgångspunkt i det egna arbetet inom hemtjänsten. Arbetsförhållanden, samt egna fysiska och emotionella upplevelser, utforskas genom konstnärliga metoder. Du som vill ansöka får 999 SEK för att utveckla ett kort förslag efter workshopen.

Vem kan bidra?

Behörighet gäller för konstnärer som för närvarande är baserade i Sverige och har arbetat inom hemtjänsten.

Open call, urvalsprocess

Vård och Värde Open Call bedöms av en liten rådgivande grupp hemtjänst- och kulturarbetare som bidrar med en rad olika expertiser och intressen.

Vård och värde, Medel
  • 30 000 SEK Arvode
  • 5 000 SEK Grupputställnings-ersättning (i enighet med MU-avtalet)
  • 30 000 SEK Produktionsbudget (hanteras av Konsthall C)
  • Presentation av konstverket i någon form av offentligt evenemang eller grupputställning beroende på vad som passar bäst.
  • Presentation av konstverket i en tidning som utvecklas och är en del av hela projektet.
  • Förutom arvodet och produktionsbudgeten kommer Jenny Richards och arbetsgruppen att erbjuda stöd i utvecklingen av det nya verket medan de inblandade institutionerna kommer att ge marknadsförings- och presentationsstöd.

 

Workshopen är en del av forskningsprojektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett intersektionellt feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter. Projektet utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT.