Djupt minne

Curatorer: Joanna Sandell & Breeze Yoko

05/04 - 27/08 2017

Varför är den afrikanska visuella representationen i Europa så minimal medan den europeiska kulturen är så närvarande på den afrikanska kontinenten?
Det arbete som ledde fram till ”Djupt minne” är sprunget ur ett antal konstnärliga manifestationer av konstnären Breeze Yoko som besökt Sverige återkommande under de senaste två åren.

”Djupt Memory” må följa koloniala spår – men mest av allt vill utställningen presentera ett antal kraftfulla konstnärskap på ett museum som letar efter sin relevans i en tid med ökande ekonomiska klyftor människor emellan och pågående krig världen över som fortsätter att skicka folk på flykt. Hur lokala problem kan tacklas och avläsas i termer av globalt medberoende är en av de utmaningar vi står inför, samtidigt fortsätter vi i leva i ett samhälle som bekräftar den bild av världen vi redan känner till. Vi har alla en tendens att glömma. Vi glömmer varifrån vi kommer och även den kamp några generationer innan oss utkämpade faller tillbaka i minnets djupa klyftor. De koloniala delningen mellan vem som utnyttjades och vem som drog fördelar fortsätter att finnas som ett spår i de privilegierades ekonomi. Men det finns ett djup minne bortom allt detta.

Ett verk av konstnären Sam Matambo har inspirerat oss att namnge utställningen ”Djupt minne”. ”Djupt minne” är en skulptur som en gång kom som ett rått stenblock från hjärtat av Zimbabwe till det ekonomiskt mer välmående Sydafrika. Sam Matambo inledde sin karriär som gruvarbetare. Genom att gå som lärling till skulptörer i gruvdistriktens Zimbabwe kom han att lära sig bemästra världens hårdaste stenarter. I Kalmar konstmuseum ingår han i den grupp konstnärer från den afrikanska kontinenten som borrar sig in i aspekterna kring ”djupt minne”.

– Joanna Sandell, curator och museichef