Årsmöte 2021

Norra Långgatan i Kalmar på 1800-talet

Välkomna till Kalmar konstförenings årsmöte, 28 april kl 19

Onsdag den 28 april kl 19.00 är det dags för Kalmar konstförenings årsmöte som i år kommer att bli i digital tappning. Föranmälan är obligatorisk och görs senast onsdag 21 april till info@kalmarkonstmuseum.se.

Om du vill skriva en motion till årsmötet så ber vi dig att skicka den till museet senast den 1 april, men gärna tidigare. Detta för att styrelsen ska hinna bereda inkomna förslag. Skicka den till: info@kalmarkonstmuseum.se

Vidare information om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut till föranmälda medlemmar i god tid innan årsmötet. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedanför.

Dagordning och bilagor
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse
Valberedningens nomineringar

Bild: A T Gellerstedt, Norra Långgatan Kalmar, 1875