Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Performance: Cara Tolmie – An urge to feel something wavering, bright and peculiar between the hands

10 december klockan 18.0020.00

Konstnären Cara Tolmie mellan två av Susanna Jablonskis stora skulpturer.

Varmt välkomna fredag den 10 december klockan 18.00 då Cara Tolmie framför ett nytt performance, särskilt anpassat för att ta plats i Susanna Jablonskis utställning Long Time Listener First Time Caller.

Cara Tolmies performance utforskar röst, beröring, ljud, objekt och kostym som vävs samman och framkallar bilder av en kropp som är försatt i olika stämningar: vila, rörelse, lyssnande, njutande, inkännande och under ansträngning. Genom sin performance manar Cara Tolmie fram vågor av ljud och närvaro: ibland lugna och meditativa, ibland vacklandes på gränsen till obehag. 

Efter Cara Tolmies performance följer:

TIMEKEEPERS [candles, kettles, curtains and clocks]

Ett samtal om tankar kring hur tiden hålls samman, vecklar ut sig och förhandlas mellan objekt och i rum.

I utställningen Long Time Listener, First Time Caller är tiden ett begrepp som behandlas både konceptuellt och materiellt, genom ett antal fysiska objekt. Hur mäts tiden, hur känns den i kroppen, hur fastställer den vår själv-förståelse? Hur villkorar vår tidsuppfattning historien och hur historien berättas? Hur formar allt detta både våra individuella och våra kollektiva verkligheter?

I samtalet kommer konstnärerna Susanna Jablonski och Cara Tolmie och curatorn Karin Bähler Lavér ta sig an tiden som ett ramverk för att tala om deras respektiva och gemensamma konstnärliga praktiker. Tiden blir även ett sätt att spåra känslomässiga, psykologiska och politiska samband mellan material, kroppar och platser.

*

Cara Tolmie (f. 1984, Glasgow, Skottland) är konstnär vars arbeten befinner sig i skärningspunkten mellan performance, installation, experimentell musik och rörlig bild. Hennes praktik centrerar sig kring rösten och kroppen och de komplexa samband som existerar dem emellan. Cara Tolmie utforskar ofta tekniker som omprövar hur vi lyssnar och får röstens politiska och poetiska dimensioner att framträda. Hon har ställt ut och framträtt på bland andra Borealis festival, Bergen, Moderna museet, Stockholm och KW, Berlin. Hon är för närvarande doktorand vid Konstfack, Stockholm.

Tillsammans med Susanna Jablonski bedriver hon forskningsprojektet Gender of Sound, där de undersöker ett kollektivt lyssnande som kan artikulera ett gemensamt men på samma gång mångtydigt språk för lyssnandet i sig. Susanna Jablonski och Cara Tolmie har även producerat en serie textila verk, Listening Curtains, som del i samarbetet.

 

ENG:

Performance: Cara Tolmie – An urge to feel something wavering, bright and peculiar between the hands

Please join us at 6pm on Friday 10th December when Cara Tolmie will present a new performance, adapted specifically for the setting of Susanna Jablonski’s exhibition Long Time Listener, First Time Caller.

The performance weaves together explorations with voice, touch, sound, object and costume that offer snapshots of a body tempered by different conditions; resting, moving, listening, pleasure, strain and sensitivity. Within this Cara invokes waves of sound and presence; sometimes calm and meditative, sometimes teetering on discomfort; sometimes falling into an anxious refrain.

After the performance TIMEKEEPERS [candles, kettles, curtains and clocks] – a discussion around ideas about how time is kept, held and charted between objects and in rooms, will follow.

In Susanna Jablonski’s exhibition Long Time Listener, First Time Caller the notion of time is dealt with both conceptually and materially through a set of physical objects. How is time measured, how is it felt in the body, how does it determine our self-conception? How does our perception of time condition history, and how that history is told? How does this come to shape both our individual as well as our collective realities?

In this discussion the artists Susanna Jablonski and Cara Tolmie, and curator Karin Bähler Lavér will approach time as a framework to speak of their respective and collaborative practices and as a way to trace emotional, psychological, and political correlations between material, body, and place.

*

Cara Tolmie (b. 1984, Glasgow, Scotland) works in the intersections of performance-making, installation, experimental music and the moving image. Her practice centres itself upon the voice and the body, and the complex ties between the two. Cara Tolmie often probes techniques that reassess practices of listening and allow for the political and poetic dimensions of the voice to emerge. She has exhibited and performed at Borealis Festival, Bergen, Modern Art Museum, Stockholm and KW Berlin among other places. She is currently a doctoral candidate at Konstfack, the University of Arts, Craft and Design, Stockholm.

Together with Susanna Jablonski she conducts the research project Gender of Sound, in which they explore collective forms of listening that can articulate a shared, multi-vocal language for listening itself. Susanna Jablonski and Cara Tolmie have also produced a series of textile works, Listening Curtains, as part of the collaboration.

Detaljer

Datum:
10 december
Tid:
18.00–20.00
Evenemang Kategorier:
,

Plats

Kalmar konstmuseum

Arrangör

Kalmar konstmuseum