Long time listener, First time caller

Susanna Jablonski

13/10 - 12/12 2021

Susanna Jablonski arbetar med skulptur, rörlig bild och rumsliga installationer.

Hennes arbeten, som är en växelverkan mellan materialet, bilden och språket, ger på samma gång uttryck för det monumentala och det mest vardagliga. I taktila skulpturala scener närmar sig konstnären frågor om tiden och historien, om kollektiva erfarenheter av sorg och kamp.

Long Time Listener, First Time Caller ekar av historien om Tyskmagasinen, två huskroppar vilka togs i bruk av den nazi-tyska armén under passage mellan Finland och Norge. Magasinen stod fram till år 2016, då de av ännu obestämd orsak brändes till grunden, som tysta vittnen över Sveriges inblandning i andra världskriget och som fysisk motsättning till Sveriges förmodade neutralitet. Från ödetomten i Karlsvik utanför Luleå där magasinen en gång stod har Jablonski samlat objekt från branden: glasskärvor, förkolnat trä, smulten metal.

Installationen Long Time Listener, First Time Caller producerades för Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden och visas nu på Kalmar konstmuseum i ett nytt sammanhang och i ny tappning. Verken ställs i relation till en serie järnskulpturer av konstnären Elisabeth Jablonska, vars verk visades på Kalmar konstmuseum på 1990-talet. I utställningen upprättas samband mellan den personligt erfarna tiden och den historiska, det så kallat förflutna. Hur göra det förgångna närvarande och förnimbart? Susanna Jablonski länkar samman fragment, kroppar och vittnesmål som tillsammans talar om gemensamma verkligheter och sammanhang som villkorar vår tillvaro.

Utställningen Long Time Listener, First Time Caller innehåller även verk av Elisabeth Jablonska, samt konstnärliga samarbeten med William Rickman och Cara Tolmie.

Curator: Karin Bähler Lavér

Foto: Santiago Mostyn

The Orchestra (2021) from S J on Vimeo.

The Orchestra (2021) (detail) from S J on Vimeo.