Designarkivet A–Ö

28/06 - 07/01 2018

En gång om året brukar Designarkivet i Pukeberg, Nybro, producera en mindre utställning på Kalmar konstmuseum, med material från en av sina många formgivare. I år har vi beslutat att i stället uppmärksamma Designarkivets hela samling så att fler designintresserade ska få en chans att upptäcka den rikedom av svensk design, eller ”vardagskonst” som det ursprungligen kallades, som finns där.

I utställningen kommer fokus att ligga på de skisser som Designarkivet förvaltar, på deras värde och deras betydelse för designprocessen. Det är en unik möjlighet att möta olika formgivare, designfält och tidsepoker.

Skissen fungerar både som en slags tankefigur och som kunskapsbank i organiserandet av designarbetet och processen fram till en färdig produkt. Som arbetsverktyg är skissen ett sätt att spara tankar i formaliserad form och ett redskap som är snabbare än ordet. Men den har också en inspirerande roll, både för formgivaren själv, och för andra som i efterhand söker kunskap eller information. Som en form av konstnärligt uttryck, om än inte konst i sig, har många av dem ett högt estetiskt värde.

Skisser av välkända formgivare, som Arthur Percy, Erik Höglund, Astrid Sampe, Hertha Bengtson, Viola Gråsten, Nisse Strinning med flera, ger en inblick i förarbetet som resulterat i några av våra mest kända föremål och textilier. Dessa namn blandas i utställningen med formgivare som arbetat inom olika företag, där produkterna kan vara kända men designern anonym.

Av arkivets 120 000 skisser av 741 formgivare kan vi aldrig visa allt, men genom Designarkivet A-Ö kan fler få upp ögonen för en designskatt som finns tillgänglig för den som söker. Mängden verk i utställningen kommer göra omfånget av arkivets samlingar tydlig för besökaren.

Utställningen är sammanställd av Eva Wängelin, arkivchef.

Formgivare bakom skisserna ovan är från vänster: Inga-Lill Andersson och Anna-Lena Emdén.

Läs mer om Designarkivet i Pukeberg, Nybro