(H)ÄR! – KONST FRÅN KALMARREGIONEN 2008

Susanne Bonja, Amar Dawod, Ingela Ihrman, Hans Jörgen Johansen, Jörgen Platzer, Harue Takami

06/12 - 15/02 2009

Med (H)ÄR! – Konst från Kalmarregionen 2008 inleder Kalmar konstmuseum en återkommande serie utställningar vars syfte är att ge en introduktion till konstlivet i Kalmar län. Tanken är att ge ett antal konstnärer med regional anknytning möjligheten till en mer genomarbetad presentation över sitt konstnärskap. Utställningen är tänkt att återkomma vartannat år.

För att nå en bredd i urvalsprocessen står flera personer för urvalet. Var curator väljer en eller två konstnärer som man tycker har gjort ett viktigt bidrag för regionen eller på annat sätt är värda att föra fram. Det finns inget krav att följa en övergripande tematik eller inriktning. Tvärtom, hoppas vi att urvalet kommer att spegla den bredd som finns i Kalmarregionens kulturliv. Årets urval är gjorda av medarbetare på Kalmar Konstmuseum. Skälet är att Kalmar Konstmuseums nya lokaler i sig kanske är länets viktigaste konsthändelse i år. Av den anledningen är det intressant att visa vad personerna innanför huset själva ser som betydelsefullt.

Konstkonsulenten i Kalmar Län, Anneli Berglund har valt två konstnärer i länet som under senare år fått Konstnärsnämndes arbetsstipendium. Susanne Bonja (2003) och Amar Dawod (2008). Konstmuseichef Klas Börjesson har valt Hans Jörgen Johansen och Harue Takami för att de båda står för något essentiellt och betydande i konstutövandet. Museets curator Martin Schibli har valt att visa Jörgen Platzer som starkt bidragit till att göra Ölands Konstskola till en av de bättre konstutbildningarna i Sverige. Konstpedagog Inger Stjerna har valt utställningens yngsta deltagare, Ingela Ihrman, född i Kalmar, som går andra året på kandidatprogrammet i konst på Konstfack i Stockholm.

I samband med utställningen kommer juryns pris och publikens pris att delas ut till konstnärerna, båda priserna är på 5 000 kronor. Juryns pris sponsras av Länsförsäkringar Kalmar län och juryns medlemmar är Britt Arnstedt, Galleri Arnstedt & Kullgren och Rikard Persson, Galleri Mårtensson & Persson. Under perioden 6 december 2008 – 16 jan 2009 kan publiken ge sin röst på vilken presentation som är bäst. Publikens pris sker i samarbete med KalmarPosten där de aktuella konstnärerna också kommer att presenteras. Offentliggörande och prisutdelningen kommer att ske på Kalmar Konstmuseum den 17 januari, kl 14.

Vinnare av Juryns Pris uppsatt av Länsförsäkringar Kalmar län och Publikens Pris uppsatt av KalmarPosten blev Hans Jörgen Johansen.

Curator: Martin Schibli