IRWIN: VAD ÄR KONST?

Irwin

30/05 - 30/08 2009

Kalmar konstmuseum är stolta över att kunna presentera den första soloutställningen i Sverige med den näst intill legendariska slovenska konstnärsgruppen IRWIN. Gruppen (där Dusan Mandic, Miran Mohar, Andrej Savski, Borut Vogelnik och Roman Uranjek ingår) uppstod ur Ljubljanas undergroundkultur i början av 80-talet i forna Jugoslavien.

IRWIN arbetar på ett komplext och underfundigt sätt med sambandet mellan konst och ideologi. I deras verk sammanförs konsthistoriska referenser, som romantik, modernism eller Malevichs suprematism, med symboler tagna från religionen eller från politiska totalitära system, exempelvis från nazitiden eller sovjetisk socialrealism. IRWIN har med tiden byggt upp ett komplext system av korsreferenser mellan sina egna verk och andras.

IRWIN utgår från att olika symboler skiftar i betydelse beroende på tid och rum. För att utröna symbolernas betydelse och funktion utgår de från en egen utvecklad arbetsmetod, retroprincipen. Den innebär att för att förstå betydelsen och funktionen av en symbol behöver man undersöka dess ursprung. En rekonstruktion av symbolens betydelse bär också med sig att betydelsen även förändras retroaktivt genom att IRWIN sammanför och approprierar symbolerna i nya sammanhang. Därmed ges symbolen nya konnotationer. I flera arbeten framhäver IRWIN de visuella och ideologiska likheterna mellan till synes skiftande totalitära system, konsthistorien och religion. Deras arbete omfamnar ofta en varm humor och i många verk finns det ofta en påtaglig dubbeltydighet.

Curator: Martin Schibli