Med inbjudna gäster

Markus Åkesson och konstsamlingar

27/01 - 18/03 2018

I en rad utställningar, till exempel Den sista Ölandshästen och Du har två kor, har Kalmar konstmuseum arbetat med konstsamlingar i förhållande till samtidskonsten och vår tid.

Vi prövar nu ett nytt grepp genom att bjuda in Markus Åkesson, en av våra kommande konstnärer, att göra ett personligt urval ur vår samling och tillsammans med andra nedslag i konsthistorien visa verk som inspirerat eller på annat sätt påverkat hans egen konst.

Vilka är Markus Åkessons favoriter? Hur förhåller sig hans urval till de verk vi kommer att se i Markus Åkessons egen utställning i vår? Och förändras vår bild av Kalmar konstmuseums samling och Småland/Ölands konsthistoria genom att be en konstnär göra ett högst personligt urval?