Örat mot marken och blicken utåt

27/05 - 01/10 2023

Den 27 maj öppnade Kalmar konstmuseums grupputställning Örat mot marken och blicken utåt. Utställningen är en del av den första upplagan av Smålandstriennalen som pågår sommaren 2023. Under triennalen har Kalmar konstmuseum även ett samarbete med Kulturvagnen, Kerstin Björk och Tony Blomdahl och deras ombyggda husvagn som fungerar som en mobil konsthall som verkar på den småländska landsbygden. Husvagnens utställning Efterkonstruktioner, som har föregåtts av ett open call, kommer att uppsöka olika platser i Kalmar län. Den gemensamma röda tråden mellan Kalmar konstmuseum och Kulturvagnen är att vrida och vända på begreppet gestaltad livsmiljö.

Sedan 2018 är gestaltad livsmiljö ett samlat politikområde som Sveriges riksdag har satt upp mål för. Det handlar om en helhetssyn på våra livsmiljöer där konst, arkitektur, form, design och kulturarv ska var en tydlig del av samhällsplaneringen i hela landet. Men hur förverkligas detta och vad kommer till exempel mindre orter till godo? Vem eller vilka ska bestämma hur det offentliga rummet utformas och gestaltas? Vilken roll har konsten och yrkesverksamma konstnärer, arkitekter och formgivare i detta samspel mellan medborgare och politik? Hur kan framtidens Småland utforma sig? Begreppet gestaltad livsmiljö definieras generellt till det offentliga rummet med dess torg, parker, lekplatser och allmänna byggnader. Men om vi vidgar tanken samspelar människan med allt som hen har runt omkring sig. Kan man till och med likna det vid naturens sätt att ordna och strukturera sina livsmiljöer?

Till utställningen på Kalmar konstmuseum har vi bjudit in konstnärerna: Johanna Karlin, Anne Hamrin Simonsson, Amanda Selinder och Jan Carleklev. De bär alla med sig erfarenheter av att på olika sätt arbeta med offentliga uppdrag och/eller platsspecifika undersökningar i olika landskap och miljöer. I utställningsrummet på museets översta plan kommer konstnärerna installera nya platsspecifika verk eller vidareutveckla idéer och processer som de vill undersöka. Tematiskt ligger fokus på att väcka tankar om vad gestaltad livsmiljö är och kan vara, men det byråkratiska begreppet låter sig sällan på ett enkelt sätt giftas med konstens bångstyriga omloppsbana. Det ligger i konstens natur att vara oförutsägbar och öppen för tolkningar. Besökaren kommer bland annat att möta rötter, avtryck från får, slanor (långa smala trädstammar), vita hyllor, ljudbilder från tomatplantor och abstrakta scener från ögats celler.

Jan Carleklev, f. 1972, är konstnär, boende i Braås utanför Växjö. I sina projekt återkommer han ofta till naturens fascinerande mångfald. En mångfald som människan, i sin strävan efter ständigt tillväxt, ofta missar. Han vill skapa förutsättningar, med hjälp av ljud och lyssnande, för de röster och ljud som inte alltid hörs eller uppmärksammas. Jan Carleklevs verk och processbaserade arbeten blir framför allt till i mötet med människor, natur och platser.

Johanna Karlin, f. 1964, är konstnär som delar sin tid mellan Berlin och Kläppinge på Öland. Gården i Kläppinge har kommit att bli både hem, produktionsplats och visningsplats. I sina verk och installationer utgår hon framför allt från vardagligt återvunnet material. En av hennes återkommande metoder är att identifiera och lyfta fram sammanhang och ting i både ett historiskt och samtida perspektiv. I sina pågående undersökningar närmar hon sig en annan form av arkitektur när hon varvar iakttagelser från den kosmopolitiska storstaden med den öländska och småländska landsbygden.

Anne Hamrin Simonsson, f. 1967, är konstnär och boende i Färjestaden på Öland. Hon arbetar konceptuellt med olika objekt och material beroende på vad hon vill undersöka. Med stor noggrannhet väljer hon ut betydelsefulla objekt med flera lager och sammanhang. Objekten har en laddning som kan leda vidare till att söka sig fram till nya möten och berättelser. Anne Hamrin Simonsson inspireras av att hitta mötespunkter där dåtid och samtid strålar samman. I sina verk och installationer påminner hon betraktaren om likheterna mellan människa och natur. Återkommande teman är födelse, liv och död.

Amanda Selinder, f. 1990, är bioart/textil- konstnär bosatt och verksam i Uppsala. Hon undersöker hur människan är en del av naturen och synliggör biologiska processer som vi vanligtvis inte kan se med blotta ögat. Till exempel använder hon sig av svampmycel, algväxter och bakterier för att färga textilier. I ett nytt verk till utställningen utgår hon från cellerna i ögat, hur celler bryts ner och hur de hela tiden är i rörelse. Under våren är Amanda Selinder residence konstnär på Linnéuniversitet och avdelningen Kunskapsmiljö Linné – Avancerade material.

Anneli Berglund, bild- och formutvecklare Kalmar län
Sara Hemmingsson, curator

Foto: Pia i stallet, Johanna Karlin