Nordic Delights

En stor nordiska fotoutställning

01/10 - 20/11 2016

Det är egentligt svårt att tala om en enad nordisk konstscen, till och med nationella scener, i små länder som de nordiska, skriver de tre curatorerna Marianne Hultman, Kristine Kern och Anna-Kaisa Rastenberger. I fotoutställningen Nordic Delights har dessa curatorer tittat på Norden som en specifik konstscen från 1990-talet och framåt:

Vi har observerat att när konstscenerna i Norden representeras var för sig eller i grupp så tenderar de att vara likriktade. Vi har kanske alla våra egna tankar om vad norsk, svensk, dansk eller finsk samtidskonst är. Det bästa exemplet för en presentation av nordisk samtidskonst är nog den nordiska paviljongen i Giardiniparken i Venedig, designad år 1962 av den norska arkitekten Sverre Fehn. Paviljongen står i svensk-finsk-norsk statlig ägo; varje land äger en tredjedel. Vartannat år har du som besökare möjlighet att ta del av nordisk arkitektur eller samtidskonst som en del av Venedigbiennalen. Men till och med här kan vi se att Danmark och Island har sina egna paviljonger bredvid den nordiska. Och hur man ska se på Färöarna eller Grönland nämns inte ens. Paviljongsystemet i Giardini representerar kolonialism och postkolonialism i en global kontext.

Grupputställningar, där ett antal konstnärer klumpas samman baserade på sitt ursprung, är problematiska. De lämnar ofta en unken eftersmak. Samtidigt visar de på vad som sker inom en viss konstscen under en specifik tidsperiod.

Nordic Delights kan ses som ett försök att bryta upp denna homogenitet. Konstnärerna som ingår i den här utställningen bor och verkar alla i de nordiska länderna men majoriteten av dem har sina rötter någon annanstans. Den här gången är  minoriteterna i majoritet – i motsats till vad som är brukligt.

Utställningen är organiserad av Oslo Kunstforening, Fotografisk Center i Köpenhamn, Finlands fotografiska museum och Kalmar konstmuseum.

Utställningens titel kan föra tankarna till de söksaker från Mellanöstern som en britisk brittisk resenär tyckte så mycket om att han började importera dem till England under namnet Turkish Delight. Där godiset kommer ifrån, kallas de al-hulqum eller lokum, som betyder ”röstens vän” på turkiska.