Obetingade slag

Hans Andersson, Arijana Kajfes, Eva Löfdahl

28/02 - 26/04 2015

Utställningen förlängs till den 26/4!

Utan att se sig själva som grupp har tre konstnärer valt att starta en gemensam konstnärlig process. Utgångspunkten är den ömsesidiga nyfikenhet på varandras sätt att tänka och förhålla sig till en rad frågor. Deras samtal, vandringar och gemensamma aktiviteter har landat i utställningen Obetingade slag. Titeln kan lätt föda tankar kring konstens avsikt – vad är det att göra konst och vad är det för sorts ansträngning? Måste vi veta vad det är för ”slags ting” som vi har att förhålla oss till, för att de ska gå att förstå? Är språkliga etiketter nödvändiga för förståelsen eller hindrar de oss från att själva se?

Det här är frågor som berör långt fler än bara den innersta konstbranschen. Här på Kalmar konstmuseum är de istället en inbjudan till en bred diskussion om var och ens relation till frihet, världen och existensen. De senaste 30 åren har inneburit enormt stora, snabba och ofta brutala samhällsförändringar. Nu vinner en konservativ nationalism mark i hela Europa. Går den att se och möta som en reaktion på de snabba förändringar, där inte minst stora religiösa och politiska berättelser skrivits om. I utställningen Obetingade slag erbjuds en möjlighet att vända tillbaka till vissa grundläggande frågor, utan den rädsla och naivitet som ofta driver samhällsdiskussionen.

Obetingade slag utgår från tre mycket starka konstnärskap och stärks av att de på olika sätt levt och hanterat sina egna tidsandar. Deras konst är både krass och samtidigt uppfordrande: hur kan vi tillåta oss hysteri, totem och realism i en och samma ögonrörelse?