Odjuret

Johan Thurfjell

16/06 - 09/09 2018

Sedan barndomen har Johan Thurfjell fascinerats av monstermyter och mytologier. Efter att ha legat latent i många år tog han tag i det för ett antal år sedan då han började fördjupa sig i Big Foot-myten. Det är en mycket gammal myt om en skogsfigur-människa och finns både hos nordamerikanska och kanadensiska indianer.

För Johan Thurfjell spelar det ingen roll om myten är falskt eller om det finns ett korn av sanning. Det viktiga är att tillåta sig att tänka att världen är befolkad av saker som inte är rationella eller inte syns i det vanliga samhället.

Detta har lett till att han återkommit till Big Foot i ett flertal konstverk. Han har besökt platser och träffat människor som på olika sätt är kopplade till myten. Efter hand övergick monstret från att vara en sagofigur till någonting som kanske finns i alla människor – en sinnebild av en del av mänskligheten.

När Johan Thurfjell samtidigt ville fördjupa sig i materialitet och forma material med händerna, tog en stor skulptur form. Big Foot blir ett ”andra jag”, ett monstruöst människoskal och odjursdelen av ens mänsklighet – den där delen man skäms lite för men som likväl är en del av oss.