Professor Balthazar och monumentet över den osynliga medborgaren

Behzad Khosravi Noori

16/02 - 28/04 2019

“I have become a queer mixture of the East and the West, out of place everywhere, at home nowhere”.

– Jawaharlal Nehru

Behzad Khosravi Noori är en konstnär och forskare med sin bas i Stockholm. I utställningen Professor Balthazar och monumentet över den osynliga medborgaren utgår han från den då jugoslaviska (nu kroatiska) animationsstudion Zagreb Animation Schools egenartade barnprogram Professor Balthazar, från 1967 – ett barndomsminne som delas av människor från vitt skilda kulturer och länder i världen.

Genom att ställa frågorna ”Känner du till Professor Balthazar?”, ”Hur känner du till Professor Balthazar?” och ”Varför känner du till Professor Balthazar?”, tecknar Behzad Khosravi Noori en historia. Det är en skildring av de politiska förhållanden och överenskommelser som existerade parallellt med, och som motpol till, väst-öst-dikotomin under Kalla kriget. Han har ett särskilt intresse för den allians som kom att kallas den Alliansfria rörelsen och dess fokus på anti-kolonialism, anti-rasism och fredlig samexistens.

Professor Balthazar är den finurlige vetenskapsmannen som bor i det färgglada och smått knasiga Balthazar-grad. Med sin magiska maskin kan han lösa alla problem som stadens invånare ställs inför. Professor Balthazar älskar naturen, älskar alla levande varelser, försvarar de svaga och kämpar mot det onda. Han förespråkar tolerans och fred. Professor Balthazar är också en tidskapsel som berättar om en politiskt betingad tid och plats.

Behzad Khosravi Noori tar avstamp i sin subjektiva upplevelse av en barndom i 80-talets Iran och i sin position i dagens Sverige. Genom sin konstnärliga forskning upprättar han ett hypotetiskt men allmängiltigt samband mellan personliga minnen och stora världshändelser.

I utställningen har Behzad Khosravi Noori låtit bygga ett multimedia-monument över en osynlig medborgare, en tolkning av ett faktiskt monument som byggs i Professor Balthazar-avsnittet Martin Makes it to the Top, där vi ges möjlighet att både tänka, leka och vila.

 

Fotograf: Jean-Baptiste Béranger