SMOKE – (LIBERTÉ TOUJOURS)

Swetlana Heger

10/05 - 24/08 2008

Utställningen Smoke (Liberté Toujours) är speciellt gjord för Kalmar Konstmuseum, en helhetsinstallation bestående av en skulptur, gestaltat som ett rökrum, och ett antal fotografier.  Utställningen kan ses som en konstnärlig betraktelse över tobaksrökningens historia. Rökning har symboliskt representerat status och självständighet, vilket rökning fortfarande gör på många håll i världen. En status som har manifesterats i åtskilliga hollywoodfilmer, i reklam och glamorösa modemagasin. Statusen fanns inte bara i själva rökningen, även vilket märke man rökte hade en betydelse. I Frankrike stod exempelvis det franska cigarettmärket Gauloises, vars slogan ”Liberté Toujours” ingår i utställningstiteln, på sin tid som en symbol för motståndet mot Vichy-regeringen. Senare blev det ett statusmärke bland kända konstnärer och den intellektuella, exempelvis Sartre eller Simone de Beauvoir.

Under senare decennier har utövandet av tobaksrökning kommit att förbjudas på alltfler platser i västvärlden, men även när det gäller möjliga reklamplatser för cigaretter har restriktioner genomförts. Dessa förändringar har skett i takt med att medicinska bedömningar av rökningens konsekvenser kommit fram, men Heger själv tar inte någon moralisk eller medicinskt ställning för eller emot rökning.

Fotografierna består uteslutande av bilder på rökande kvinnor, kända som okända, slumpvist utvalda från modemagasin eller Internet. Vad symboliserar dessa kvinnor? Vad betyder poserna? Det handlar inte bara om inhaleringen som sådan, utan också själva sättet cigarrettrökningen sker på signalerar något utåt. Rökning har tidigare varit ett uttryck för självständighet och personlighet, inte minst för kvinnor har rökning symboliserat oberoende och jämställdhet. På några håll, innan kvinnor fick allmän rösträtt, blev rökning till och med en symbol för att visa att kvinnor var självständiga och jämställda med män, därmed borde man också ges rösträtt.

Hegers utställning drar fram dubbeltydigheten och förskjutningar av symbolers användande och betydelser, och i förlängningen hur sådant förhåller sig till ekonomiska, sociologiska och ideologiska förhållanden i samhället. I utställningen står tobaksrökningen som en parallell symbol för både beroende och oberoende i ett ideologiskt perspektiv.

Curator: Martin Schibli