STEALING BEAUTY

Guy Ben-Ner

10/05 - 24/08 2008

Stealing Beauty från 2007 har väckts stort intresse där den visats, exempelvis i New York, London och Berlin.Stealing Beauty kan ses som ett sitcom-inspirerat verk, där konstnärens egen familj är medaktörer. Filmen är inspelad med dold kamera i IKEA-varuhus i New York, Berlin och Tel Aviv. Ikea-butikernas skiftande hemmiljöer fungerar som en scen med rekvisita. Scentagningarna och dialogen mellan familjemedlemmarna pågår samtidigt som varuhuskunderna vandrar förbi, tittar på prislappar och produkter. Gränsen mellan fiktion och verklighet osäkras och förväxlas, allt med mycket humor.

Familjen som institution är ett återkommande tema för Ben-Ner, både när det gäller den interna maktstrukturen inom familjen och familjens funktion i samhället och politiken. Det handlar om familjens bas för privat ägande och motor i ett kapitalistiskt system, och hur familjen utbildar den kommande generationer i samhällets funktioner. Det rör frågor som hur man förklarar det kapitalistiska systemet och dess värdegrund för barn? Familjens och individens betydelse för kapitalismen finns tidigt beskrivet av Friedrich Engels, Familjens, privategendomens och statens ursprung (1884), som också nämns i filmen, eller i Max Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1904).

Idén till filmen fick Ben-Ner när han såg en annons för Ikea. Konstnären tog bokstavligt på annonsens slogan, ”feel at home”. Ikeas historia kan mycket väl läsas genom Webers ovan nämnda bok, och inom dess produkter växer en ny generation fram, födda inom ett kapitalistiskt system. I filmen presenteras inte IKEA som ett typiskt svenskt företag utan som en representant för det globala företaget och den globala ekonomin. Det kan jämföras mot att IKEA i Småland fortfarande ofta betraktas som ett lokalt företag, som det förvisso gått bra för. Det kan tilläggas att för många i Kalmar var Ikeas öppning av ett nytt varuhus sommaren 2006 det bästa som hände Kalmar det året. Det hade ett starkt symboliskt värde för Kalmar som stad, en slags återupprättelse, och ett tecken på att Kalmar nu är på frammarsch, och en del av, den globala ekonomin. Det bekräftar återigen att idén om det globala ofta är lokalt producerat.

Curator: Martin Schibli