TELEPORT

Daniel Segerberg

10/05 - 24/08 2008

Segerbergs skulpturer har en påtaglig rumslighet och samspelar mellan tid och rum. Materialvalet består helt eller delvis av förbrukat material, exempelvis kasserade spånplattor. Det återbrukade materialet vittnar om en förbrukad tid, men som nu har fått en ny funktion. Det aktuella verket i Kalmar Stadspark består av sju pelarliknande formationer. Varje del är uppbyggd av återbrukade spånskivor. Segerberg nyttjar frasigheten i kanterna, de oregelbundna formerna som uppstår när spånskivorna knäcks. Pelarna är placerade i en asymmetrisk formation. Segerberg ger själv ingen specifik förklaring till placeringen eller pelarna inbördes relationer. Segerberg säger själv om Teleport: ”Teleportation är förflyttningen av materia från en plats till en annan, på ett ögonblick, utan att röra sig genom rummet. Energi transporten går igenom två transformationer, vid utgångspunkten från materia till energi och vid målet från energi till materia. Idén kan fungera som en metafor till min konstnärliga metod men där förflyttningen inte sker ögonblickssnabbt utan sträcker ut sig i tiden. Installationen i parken kan ses som ett fryst ögonblick. Figurerna är fångade i passagen mellan en plats till en annan”.

För en utomstående kan det kanske påminna om ett stjärntecken eller Stonehedge i England. Stjärntecknen består av enskilda stjärnor vars positioner är givna av naturen. Stjärntecken är mönster, ett mänskligt system för igenkänning, som kan användas vetenskapligt, exempelvis för navigering, eller ur mer ovetenskapliga utgångspunkter som astrologi. Även i Stonehedge söks betydelsen både ur vetenskapliga och mer ockulta utgångspunkter, av både arkeologer eller mer sektliknande grupperingar.

Det gemensamma ur både vetenskapligt och mer vidskepligt perspektiv är att söka mönster och förenklingar i omvärlden, och i slutändan kanske även förklaringar och möjlighet att förutspå framtiden. Problemet är att det ofta går att finna rationella och logiska förklaringar även till saker som kanske uppstått tillfälligt. Att söka en logisk förklaring till Segerbergs arbeten är rationellt, men kanske ligger inte nyckeln i det logiska eller rationella tänkandet, utan i Segerbergs nyttjande av samspelet mellan tid och rum, mellan placeringen i Stadsparken och det brukade materialets egen historia.

Curator: Martin Schibli