THE MEETING

Kristina Inciruaite

07/12 - 02/02 2014

Kalmar konstmuseum är glada att kunna visa ett nytt verk av den litauiska konstnären Kristina Inčiūraitė. Hon tillhör den andra vågen konstnärer efter frigörelsen från Sovjet som med den erfarenheten formulerade sig konstnärligt. Hon har både fördjupat och utvidgat frågeställningarna i sitt arbete sedan dess. Kvar finns en stark drivkraft att förstå hur individens liv påverkas av samhälleliga förändringar.

I den knappt halvtimmeslånga filmen The Meeting (Mötet) inleder Inčiūraitė en dialog med en kvinna via en datingsajt i syfte att närma sig ett personligt barndomsminne av en byggnad från sovjettiden i staden Svetlogorsk, en pampig badort i närheten av Kaliningrad. Hon upptäcker att det är svårt att komma närmre något väsentligt i dialogen och prövar fortsättningsvis att anta en mans identitet i sin kontakt med kvinnan. Denna digitala könstransformation öppnar kommunikationen och kvinnans berättelse blir också till en berättelse om kampen för överlevnad och ett bättre liv i det samtida Ryssland. Genom kvinnans berättelse försöker Inčiūraitė förena det förflutna med nuet och visa på sambandet mellan utopi och dystopi- båda är uttryckta i den arkitektur som omger människorna i detta specifika urbana landskap.

Curator: Bengt Olof Johansson

”Kristina Inčiūraitė är en av de mest intressanta litauiska samtidskonstnärerna. Hon konstruerar sina fotografier, teckningar, filmer och videoverk likt en funktionalistisk byggnad där dolda  kommunikationssystem förs ut på utsidan. Konstnären arbetar med kollisionen mellan verklighet och fiktion och kopplingarna mellan inbillade och verkliga historier. Inčiūraitės subjektiva och historiska forskning bygger på en intensifiering av upplevelsen av nuet, snarare än på arkeologi eller etnoglogi. Istället för att passivt titta på bilderna, engageras betraktaren i berättandets konstruktion genom att tvingas skapa sin egen version av berättelsen, via konstnärens videobilder och gestaltning.

Rösten är ett av de primära elementen i Inčiūraitės filmer. Den fungerar som huvudperson men vi ser nästan aldrig den som talar. Berättande genom så kallad voice – over, föryngrar vardagliga bilder och personifierar landskap och interiörer. Konstnären berättar ofta historier om kvinnor och ger röst åt just deras erfarenheter genom att samtidigt medvetet undvika att visa huvudpersonen i bild. Vanligtvis förvandlar den objektifierande kamerans blick kvinnor till vackra saker, undersöker och klär dem, men lyssna inte på dem. Kristina är mer intresserad av vad de säger, och särskilt vad de vägrar att berätta – de saker som måste höras i pauser och undertexter.

Laima Kreivytė

Frilansande curator, redaktör för samtida konst sida vid kulturell vecka ” 7 meno dienos ” ( LT ) , lektor vid Vilnius Academy of Arts och European Humanities University , Vilnius.