Kallelse till årsmötet 2019

Parklandskap av Sven Rosman

Kära medlemmar,

Onsdag den 24 april kl 19.00 är det åter dags för årsmöte för Kalmar konstförening. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum. Vi kan glädjas åt ett mycket framgångsrikt och välbesökt år för verksamheten under 2018. Vi tar dessutom med oss utmärkelsen som Årets mötesplats in i 2019.

Från styrelsen hoppas vi på att många medlemmar kommer till årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

 

Dagordning Kalmar konstförenings Årsmöte 2019

Versamhetsberättelse för 2018

Årsbokslut och revisionsberättelse för 2018

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

 

Bild: Sven Rosman, Parklandskap, utan årtal