Nytt publikrekord för 2017

Museum exteriör sommar

Nära 30.000 personer besökte Kalmar konstmuseums arrangemang under 2017, en ökning med 35 procent. Samtidigt betyder det att fler besökte museet i Stadsparken än något år sedan 2010. Det är extra glädjande för konstmuseet, som under året haft fokus på publikfrågor och samarbeten i Kalmar län.

Återkomsten för Sydosten, där en jury står för urvalet, lockade många tidigare besökare. Samtidigt var intresset stort för Afrika-utställningen Djupt Minne. De riktiga publikfavoriterna var annars utställningarna Den Sista Ölandshästen och Du har två kor.

– Jag är naturligtvis jätteglad, säger museichef Joanna Sandell. Många av besökarna har haft en relation till jordbruket, eller som en besökare sade ”förut fanns mjölkkorna överallt omkring oss, nu finns de på konstmuseum.”. Därför har det varit både roligt och tacksamt att titta närmare på lokala frågeställningar i relation till konsten. Vi valde också att lyfta upp Designarkivet i stort format genom designutställningen Designarkivet A – Ö. ”

– Det har varit enormt roligt att visa upp Designarkivet och dess fantastiska samling som en vital verksamhet inom organisationen, säger arkivchef Eva Wängelin.

– Tre faktorer har bidragit starkt till resultatet, tillägger museets strateg Ivo Soltorp; samverkan med Stadsfesten, gratis entré för alla på fredagar och ett uppskattat utställningsprogram. Var för sig hade dessa faktorer räckt till en ökning. Tillsammans skapade de en succé.

Kalmar konstförenings ordförande Maria Lindmark instämmer och berättar samtidigt att gratis entré på fredagarna blir kvar även i år.

– Att alla ska få en möjlighet att upptäcka både konstmuseets samlingar och det allra senaste inom konsten är en viktig fråga för museets styrelse, säger Maria Lindmark.

 

PUBLIKSIFFROR

Det mätbara antalet besökare och deltagare på utställningar och arrangemang inom ramen för Kalmar konstförening uppgick till 29.050 (en ökning med 35 % från 2016), som fördelar sig på 24.079 vid Kalmar konstmuseum och 4.971 vid Designarkivet. Som brukligt har konstmuseet under året, både på egen hand och i samarbeten, även arrangerat och deltagit i ett antal utställningar, föredrag och seminarier där besökssiffror inte kunnat sammanställas.