Sydosten United återvänder i november 2022

Karta över Småland, Öland och Blekinge

Sydosten United återvänder till Kalmar konstmuseum i november 2022 i nytt, spännande format och med förhöjda ambitioner.

När utställningen Sydosten senast visades på Kalmar konstmuseum hösten 2019 startades ett arbete med ett långsiktigt byggande av engagemang som sträcker sig utanför museets väggar. Utställningen tog namnet Sydosten United för att lägga fokus på Sydostens potential för att sammanföra deltagarna och konsthantverksfältet och möjligheten att skapa möten och nya relationer.

Sydosten United återkommer nu i en ännu större satsning hösten 2022. Vi tar bort uppdelningen mellan ”konst” och ”konsthantverk” och bjuder in till en förenande utställning och mötesplats för hela bild- och formområdet.

En av utställningens verkliga styrkor är hur den ger ett smakprov på den hantverksmässiga och konstnärliga kreativiteten som sjuder i denna del av Sverige. Vår ambition är att lyfta detta vidare och nå fler utövare och en bredare publik i hela Småland, Blekinge och Öland.

För att åstadkomma det vill vi göra Sydosten till ett interregionalt samarbete, en stafett-utställning som alternerar mellan tre platser: Kalmar konstmuseum, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Vandalorum / Smålands Konstarkiv i Värnamo. Det ger en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare och ökade möjligheter till ett förenat Sydosten.

Vi planerar just nu för att Ronneby konsthall arrangerar Sydosten 2024 och Vandalorum / Smålands Konstarkiv i Värnamo 2025 för att sedan återvända till Kalmar konstmuseum igen 2026. Varje plats och arrangör kommer ha möjlighet att sätta sin särskilda prägel på Sydosten.

SYDOSTEN UNITED 2022

Sydosten kommer härnäst att visas på Kalmar konstmuseum november 2022 – januari 2023 och museet fortsätter samarbetet med Markus Emilsson som co-curator för utställningen och tillhörande program.

– Jag är jätteglad över förtroendet att få fortsätta arbeta med Sydosten och Kalmar konstmuseum. Min utgångspunkt för utställningen är att det ska vara en högklassig förenande arena för hela sydosten-området som bjuder på spännande möten mellan olika konst- och konsthantverksformer. Att det blir en vibrerande smältdegel av skiftande praktiker, material och uttryck med potential att överraska. 
Markus Emilsson

Sydosten United 2022 får en ”kick-off” redan under hösten 2021. Vi kommer då börja dela inspirationsmaterial i form av intervjuer med tidigare medverkande, gästföreläsare m.m. Vi kommer även bjuda in till en workshop med anknytning till temat för Sydosten United 2022.

Ansökningstiden till Sydosten United 2022 beräknas öppna i början av sommaren 2022 och juryarbetet ta vid efter sommaren för vernissage av utställningen i början av november 2022.

MER OM SYDOSTEN

Sydosten är en samlingsutställning som är öppen för professionella och amatörer med anknytning till landskapen i sydost – Småland, Blekinge och Öland. Den sökande behöver inte vara bosatt här, men ha en relevant koppling till regionen. Sydosten är öppen för alla som är aktiva inom bild- och formområdet och verkar för att stimulera och visa flera kreativa uttryck. Utställningen är jurybedömd.

 

Har du frågor om Sydosten? Kontakta:

Isabel Mena-Berlin
isabel.mena-berlin@kalmarkonstmuseum.se