Finissage för Sydosten United 2022

Med pompa och ståt firas avslutet av Sydosten United 2022 då stafettpinnen överlämnas till Ronneby Kulturcentrum för kommande år!

Söndagen den 8 januari, avrundas utställningen med finissage för att fira att den lyckade utställningen når sitt slut!

Då erbjuds möjlighet att mingla, lyssna på uppträdande av Leif Kindgren med hans unika instrument och så kommer vår pedagog Pernilla Frid att hålla i en Sydosten United-bingo. Vi raskar ut Sydosten United och från kl. 15 börjar verken tas ner och packas ihop.

Anmäl dig till finissagen här!
Osa senast: 4 januari
När: 8 januari kl. 14-16
Var: Kalmar konstmuseum

Finissage Obetingade Slag

Sista chansen att se utställningen Obetingade slag på Kalmar konstmuseum. Avslutas med handlingen ”Utrensning pågår” kl.15.00.

I utställningen finns objektet Star of the tenth moon av Arijana Kajfes som har byggts på plats med rå lersten och under utställningens gång underhållits genom att lindas med våta förband. Vissa dagar har objektet varit lindat, vissa dagar olindat och med tiden har det torkat och spruckit. Sista dagen kommer det att rivas för att återgå till sitt ursprungliga tillstånd som lera. Det kan ses som symbolisk handling med många betydelser, välkommen för att se och tolka själv kl.15.00.