Fler konsthistoriska föreläsningsserier

Välkommen till våra populära föreläsningsserier. Vid 5 tillfällen under ojämna veckor föreläser Fred Johanson om konst och arkitektur, från både historien och samtiden. Föreläsningsserierna börjar andra veckan i september, 7–8/9,

  • 6. måndag kl 17.00
  • 7. tisdag kl 14.00
  • 8. tisdag kl 17.00
  • 9. tisdag kl 18.50

För anmälan och eventuella restplatser

Konsthistoriska föreläsningsserier

Välkommen till våra populära föreläsningsserier. Vid 5 tillfällen under jämna veckor föreläser Fred Johanson om konst och arkitektur, från både historien och samtiden. Föreläsningsserierna börjar första veckan i september, 1–3/9,

  1. tisdag kl 17.00
  2. tisdag kl 18.50
  3. onsdag kl 14.00
  4. torsdag kl 17.00
  5. torsdag kl 18.50

För anmälan och eventuella restplatser

Nya kurser med Fred

Dags igen för de populära föreläsningar där Fred Johanson föreläser om konst och arkitektur från både historien och samtiden. Föreläsningsserierna består av 5 tillfällen varannan vecka under hösten 2015. Innehållet i föreläsningarna är hemligt men några ämnen som förekommit på tidigare föreläsningar är Vera Nilsson, Matisseelever, Franskt 1800-tal från konstmuseet i Prag, Klassicism och Samtidskonst.

Varje serie är likadan till innehållet och kostar 450 kr.
Max 15 personer per grupp.
Inbetalning till Kalmar konstförenings plusgiro: 66 11 38-8.

Anmälan till Maiken Fohlin 0480-42 62 75, maiken.fohlin@kalmarkonstmuseum.se eller Fred Johanson 0480-42 62 85

Du kan välja mellan följande dagar och tider:

Jämna veckor med start 1 september 2015
tisdag 17.00 eller 18.50
onsdag 14.00
torsdag 17.00 eller 18.50

Ojämna veckor med start 7 september 2015
måndagar 17.00
tisdagar 14.00 eller 17.00 eller 18.50

 


Fred JohansonOm Fred Johanson

Fred Johanson är en omtyckt och erfaren föreläsare och har sedan slutet av 70-talet arbetat med kurser i konsthistoria, arkitektur och Kalmar stads historia. Fred Johanson har också tjänstgjort som chefsguide på Kalmar Slott och genomfört ett stort antal stadsvandringar i Kalmar. I sina föreläsningar blandar han gammalt och nytt inom konst och arkitektur och illustrerar rikligt med bilder.