Kalmar konstmuseums chef lämnar sin tjänst vid årsskiftet

Kalmar konstmuseums chef Bettina Pehrsson lämnar sin tjänst vid årsskiftet för att ägna sig åt att utveckla Designarkivet i Nybro. Nu söker museet en ny chef som kan leda och utveckla verksamheten.

Bettina Pehrsson har under sina snart fem år som chef stärkt konstmuseets position som en aktiv och angelägen samtidskonstinstitution med både lokal förankring och en global utblick. Såväl budget som personalstyrka har under åren succesivt ökat. Det har möjliggjort att museet har kunnat driva en omfattande pedagogisk verksamhet och engagera en mångfald av intressanta svenska och internationella konstnärer, kulturutövare och pedagoger i sina utställningar.

Vid årsskiftet går Bettina Pehrsson över till att enbart leda Designarkivet och arbeta för att öppna upp verksamheten publikt i Pukeberg. Sedan 2022 får Designarkivet för första gången statligt verksamhetsstöd och i år beviljades arkivet medel från Boverket och Barbro Osher Pro Suecia Foundation för att realisera ett fysiskt, synligt arkiv som kan åskådliggöra och göra tillgänglig den bredd och mångfald av material som arkivet omfattar. Ett publikt, öppet arkiv kommer att bidra till att ge Nybro, Kalmar län och hela landet en publik och en unik kulturinstitution. Den enda i sitt slag i Sverige.

– Vi är mycket nöjda över var konstmuseet står idag och med Bettinas sätt att leda verksamheten både på museet och Designarkivet samt i det regionala arbetet, vilket gjorts mycket framgångsrikt. Vi är också glada över att kunna behålla henne i verksamheten i arbetet med att utveckla Designarkivet. Inom kort lyser vi ut tjänsten som museichef och ser fram emot att se vilka som vill ta över detta spännande jobb, säger Kalmar konstförenings styrelseordförande Peter Adolfsson.

Vid frågor, kontakta:

Peter Adolfsson
ordförande Kalmar konstförening
072–206 33 31

 

GLASARVET – En framtid för Glasrikets arkiv 

Den småländska glasindustrin skapade inte bara glas av världsklass. De arkiv som bruken byggde upp har möjlighet att bilda en unik kulturskatt.

Med finansiellt stöd från Regionförbundet i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Nybro kommun och Emmaboda kommun har museologen Ola Carlsson inventerat vad som finns kvar och vilka möjligheter som finns för det rika materialet.

– Viktiga frågor under projektet har varit vem som äger materialet idag, vilka kan bidra med kunskap kring urval, och hur man rent praktiskt går tillväga, säger Ola Carlsson, som genomfört projektet på uppdrag av Designarkivet i Pukeberg.

Förutom en sammanställning över de arkiv som finns kvar inom Glasriket innehåller den 42-sidiga rapporten även de nationella och regionala mål som berörs. Exempel på möjliga verksamheter redovisas, liksom vilken finansiering och andra resurser som behövs för att skapa en internationell tillgänglighet genom en digitalisering. Inte minst viktigt är att rapporten även tar upp de svåra frågorna kring hur mycket och vad som ska prioriteras i en sådan process.

Läs rapporten i sin helhet här: Glasarvet – en förstudie (PDF)