GLASARVET – En framtid för Glasrikets arkiv 

Den småländska glasindustrin skapade inte bara glas av världsklass. De arkiv som bruken byggde upp har möjlighet att bilda en unik kulturskatt.

Med finansiellt stöd från Regionförbundet i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Nybro kommun och Emmaboda kommun har museologen Ola Carlsson inventerat vad som finns kvar och vilka möjligheter som finns för det rika materialet.

– Viktiga frågor under projektet har varit vem som äger materialet idag, vilka kan bidra med kunskap kring urval, och hur man rent praktiskt går tillväga, säger Ola Carlsson, som genomfört projektet på uppdrag av Designarkivet i Pukeberg.

Förutom en sammanställning över de arkiv som finns kvar inom Glasriket innehåller den 42-sidiga rapporten även de nationella och regionala mål som berörs. Exempel på möjliga verksamheter redovisas, liksom vilken finansiering och andra resurser som behövs för att skapa en internationell tillgänglighet genom en digitalisering. Inte minst viktigt är att rapporten även tar upp de svåra frågorna kring hur mycket och vad som ska prioriteras i en sådan process.

Läs rapporten i sin helhet här: Glasarvet – en förstudie (PDF)