Luftens råttor

Tyra Lundgren

4 juli – 1 november 2015
Kalmar konstmuseum

Hur är våra känslor och relationer till stadsfåglar? De är besökare från naturen som lever parallella liv med oss. Duvor, kråkfåglar och måsar väcker ont blod när de skränar och skräpar ner, men vi ömmar för dem under hårda vintrar.

Designarkivet har en stor samling av konstnären Tyra Lundgrens fågelskisser, och stadsfåglar verkar ha haft en särskild plats i hennes hjärta. Men hur var Tyra Lundgrens relation till fåglarna egentligen? När de kom på tal var hon ofta snabb att förtydliga att det var fåglar som formelement som hon ständigt återkom till i sitt arbete. Samtidigt framskymtar varma känslor för de enstaka djuren. De var inte bara motiv utan vänner, som hon tog till sitt hjärta.

Utställningen visar Tyra Lundgrens fågelskisser ur Designarkivets samlingar, och reflekterar kring våra ambivalenta känslor för stadsfåglar. Luftens råttor är sammanställd av Designarkivets intendent Eva Wängelin och visas på Kalmar konstmuseum.