After Labour

Jennifer Lyn Morone™ Inc och Frihetsförmedlingen

12/12 - 21/02 2016

Hur ser relationerna ut mellan arbete, människors värde och en extrem kapitalism, med de strukturer som kontrollerar och styr dessa samband?

Möt en experimentell utställningsform som kombinerar traditionell fysisk utställning med bredare digital spridning. Verken i After Labour antyder vad som är möjligt – både i vår samtid och för vår förmåga att formulera framtiden, i bild och design. På olika sätt driver de en agenda för förändring av vårt rådande arbetsklimat och den människosyn som det präglas av.

Jennifer Lyn Morone initierade sitt livsprojekt Jennifer Lyn Morone™ Inc. 2014, där hon vill återta äganderätten av sin personliga information genom att omvandla hela sitt varande till ett aktiebolag. Allt hon är, biologiskt och intellektuellt, kan potentiellt förvandlas till vinst. Hennes arbete försöker definiera värdet av en individ, i en kunskapsekonomi driven av information – samtidigt som hon undersöker och blottlägger frågor inom integritet, transparens och politiska system.

Frihetsförmedlingen är ett projekt av John Huntington och Lars Noväng. I sitt arbete vill de ifrågasätta samhällets tendens att institutionalisera och skapa debatt kring människors sätt att relatera till arbete. Tillsammans tar de fram plattformar för att människor ska kunna utforska sina egna möjligheter av frihet inom ”Arbetslinjen” och det ineffektiva tidsslukande system som den innebär.

Följ utställningsbloggen