Bäste Broder

30/09 - 22/11 2020

Utställningen Bäste Broder är en startpunkt och första delen i projektet Samlingar och samlande – ett arbete som kommer att sträcka sig flera år framåt i tiden. Utgångspunkten är Kalmar konstmuseums samling, som består av 3 368 registrerade verk. Samlingen bygger till stor del på privata donationer men även på egna inköp, präglade av sin tidsanda och vilka som varit i en position att bestämma och välja ut.

Finns det något speciellt med just denna samling? Varför ser den ut som den gör? Vilka perspektiv saknas? Hur gör vi den tillgänglig? Hur kan en samling behålla sin relevans i sin samtid? Kan en samling vara rättvis? Hur kommer museum och andra rum för kultur att se ut i framtiden? Vi har anledning att återkomma till detta och mycket mer framöver.

Kalmar konstmuseums samling speglar framförallt ett urval av äldre konst som bland annat relaterar till Kalmar län och Öland. Det finns mycket intressant att titta på. Men tiden står inte stilla och vi är angelägna om att lägga till nya berättelser. Vår omgivning, vilka som bor här och hur till exempel Kalmar ser ut förändras hela tiden. Det handlar inte bara om hur städer, tätorter och byar förändras, utan även landskapet. Inte minst ändras även konstnärernas villkor och hur de arbetar.

Nya generationer ska få möjlighet att möta konsthistorien och samtidskonsten, den lokala och den globala. En metod att bättre lära känna sin närmiljö kan vara via konst som avbildar svunna eller förändrade miljöer. Det kan till exempel stärka känslorna för en plats. Att betrakta och låta sig betraktas. Men minst lika viktigt är att lära känna en helt annan plats, en ny plats. Som kanske inte alls håller sig inom de fysiska gränserna för vad som är Kalmar län. Vår ambition är att bredda samlingen med nya inköp och göra den relevant i vår tid.

Kalmar konstförening grundas 1917, men arbetet intensifierades under 1930- och 1940-talen. Detta för att få till permanenta lokaler till ett eget konstmuseum för en växande samling och för de utställningar som konstföreningen ville göra. Till vår lycka finns det en sparad brevsamling från den tid då idén om ett konstmuseum i Kalmar tog form. I den historiska dokumentationen finns det självklart blinda fläckar, men med dessa hopsamlade skärvor från en annan tid, tillsammans med den konst som samlats genom åren och röster och fotografier från det förflutna, bildas ändå mönster.

För den otåliga kan det kanske uppfattas som lite tråkigt, men att placera händelser i ordning med rätt tidsintervall gör det förflutnas virrvarr tydligare och mönster kan efter hand träda fram. Kronologin är många gånger central för att få stadga och sammanhang. I utställningen Bäste Broder börjar vi därför kronologiskt. För att få grepp om vad som egentligen hänt och hur allt började. Ja, hur började det egentligen?