Girls, girls, girls

Julia Peirone

29/03 - 13/05 2018

Sedan genombrottet på tidigt 2000-tal har fotokonstnären Julia Peirone gått från klarhet till klarhet både i Sverige och internationellt. Hon arbetar med frågor kring identitet, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet.

I sin första separata museiutställning, producerad av Göteborgs konstmuseum, tar Julia Peirone oss bort från vår tids självcentrerade sociala media-bilder och ger istället betraktaren ett möte med sig själv och verkligheten genom ett fotografi.