In Purple

Johanna Billing

25/05 - 28/08 2022

En film av Johanna Billing med Mix Dancers

I tre års tid har konstnären Johanna Billing samarbetat med dansgruppen Mix Dancers från Råslätt, Jönköping. I mötet mellan dansarna och hennes konstnärliga praktik har filmen In Purple växt fram under en lång och sökande process, där en viktig källarverksamhet med lilamålade väggar får formen av en parad.

Dansgruppen Mix Dancers, med inriktning mot hip-hop/afro och dancehall, startades av en grupp unga tjejer som tröttnade på att allt handlade om fotboll och har under mer än ett decennium utvecklats till en betydande verksamhet i området, dansskolan Mix Dancers Academy. Dansgruppens historia och stora betydelse för platsen och många unga kvinnors liv är centrala element i verket. Stadsdelen Råslätt är byggd kring ett centrum med skolor, idrottsplatser, kyrka och andra offentliga institutioner och var en del av miljonprogrammet. Likt många andra bostadsområden från samma tid är de flesta utomhusanläggningarna avsedda för aktiviteter som främst utövas av män. Dans är en blandning av sport, fritidsaktivitet och kulturellt uttryck och riktar sig till en målgrupp som inte togs i beaktande när idrottsanläggningarna anlades under 1960- och 1970-talen. I In Purple gestaltas bristen på utrymme i det offentliga rummet för kvinnor och tjejer samt hur kunskapen och arbetet i gruppen förs vidare in i framtiden, från de äldre deltagarna till de yngre.

Filmen visar en fysiskt krävande koreograferad parad där gruppen långsamt rör sig längs bostadsområdets gångvägar och grönområden, ackompanjerad av ljuden från gräsklippare, fåglar och underhållsfordon. Tillsammans bär de stora och tunga lila fönsterglasskivor, stannar upp mellan rörelserna och byter grepp. Skivorna reflekterar det rosa, gröna och lila från de omgivande betongfasaderna som skapades av konstnärerna Jon Pärson och Lennart Joanson, som på 1980-talet målade 80 000 kvadratmeter fasad för att mjuka upp den brutalistiska arkitekturen. Kameralinsen placerar allt på samma nivå: gester, omgivning, ljud, rörelser och arkitektoniska motiv vävs samman i en enhetlig upplevelse. Rörelsen är målmedveten och metodisk, men samtidigt sårbar. Ett litet misstag och glasskivorna skulle gå i kras. De på en gång tunga och ömtåliga skivorna blir ett filter som färgar omgivningen och på ett bokstavligt sätt illustrerar hur Mix Dancers präglat sin närmiljö, men visar också på hur stark men samtidigt bräcklig och sårbar en självorganiserad grupp kan vara.

Gruppens äldre medlemmar lämnar i en symbolisk akt över skivorna till den yngre grupp de lärt upp att ta över verksamheten, som mödosamt bär dem vidare. Generationsskiftet, både verkets bildliga och verklighetens faktiska, sätter fokus på de arbetsförhållanden och de ibland tunga förväntningarna på unga axlar som de ideella krafter som driver en grupp som Mix Dancers ställs inför. In Purple är en hyllning till eldsjälarna som driver saker framåt, ett konstaterande om deras nödvändighet och en uppmaning till det omgivande samhället att ge dem rimliga förutsättningar.  Johanna Billing har med en bakgrund inom dans och musik också en personlig ingång till projektet. Hon är själv uppvuxen i Jönköping och har egna erfarenheter av att försöka arrangera alternativa kulturella plattformar utanför de etablerade ramarna.

Musiken i koreografin är skapad i samarbete med Neva Deelay. Verket är producerat på uppdrag av Statens konstråd inom regeringsuppdraget Konst händer. Samarbetsparter: Mix Dancers och Jönköpings kommun/ Stadsgården.

 

Foto: Jenny Lindberg