KABINETT – AVGÅNGSUTSTÄLLNING 2010

Ölands Konstskola II

01/05 - 06/06 2010

Utställningen kabinett är andra delen av Öland konstskolas avgångsutställning.

Första delen samling visades på Designarkivet 9-19 april. Kabinett är namnet på del två av avgångsutställningen. Här gör deltagarna ett verk var, speciellt för konstmuseets rum på plan 3. Namnet Kabinett syftar på rummets slutna karaktär och inte minst associationen till tidigare epokers Kuriosakabinett. Där föremål av skiftande karaktär samlades med utgångspunkt i dess förunderlighet.

”kuriosakabinett, samling av sällsynta och ovanliga föremål, naturalier, abnormiteter, dyrbarheter och fornfynd. Flera furstliga kuriosakabinett från 1600–1700-talen utvecklades till museer.”
2010-03-29 Nationalencyklopedin •
Kort http://www.ne.se/kuriosakabinett

Kabinett blir ett antal rykande färska reaktioner på idén om att bidra till en samtida ”wunderkammer”

Jörgen Platzer
Ölands Konstskola II