Lullabies

Petri Saarikko

17/02 - 25/03 2018

Det sägs att det är från barnen vi får höra sanningen. Men varifrån kommer denna blinda tro på sanningen de ger oss? Är det kanske från en metafysisk eter av idéer? Är det från sjöjungfrur i det omedvetnas djupa vatten, eller från drömmar? Eller är det kanske från vår egen dåraktiga, ovillkorliga kärlek?

I urbefolkningars kulturer bevarades essensen av deras traditioner i muntligt framförda sånger. Vi sparar allt i molnet och ber Siri om svar. Aboriginerna i Australien använde så kallade ”songlines” (”sånglinjer”) för att minnas vägen att navigera sig fram på genom oändliga öknar. Afrikanska stammar använde sånger för att försvara sig. De sjöng alla sina sånger. Vi söker på internet.

Men vi berättar fortfarande historier. Vi sjunger karaoke, framför poetry slam och estradpoesi och talar i metaforer. Ryska folksagor innehåller en vis berättare som ofta tar skepnaden av ett djur och utför dramatiska handlingar. Dessa berättelser lever fortfarande vidare, även bland vuxna.

Lullabies är ett projekt som fördjupar sig i dagens drömmar. Hösten 2016 arbetade en grupp arrangörer med barn och pensionärer i St. Petersburg för att skapa en vaggsång med en sådan ursprungskraft att den skulle kunna vagga hela världen, eller åtminstone staden, till sömns.

Lullabies skapades igen av barnen i Glenorchy på Tasmanien i Australien, för att låta föräldrar vila från TV-apparater och enarmade banditer. Nyligen stannade Lullabies även till i Mörbylånga på Öland, där lokala barn och flyktingbarn samlades för att vagga sina modiga, men utmattade föräldrar till sömns.

 

BODYCAKE

Petri Saarikko var i Mörbylånga kommun hösten 2016 som del av Kalmar konstmuseums internationella konstnärsresidens, Bodycake. Residensprogrammet startades 2016 för att följa upp de tidigare residens vi har haft sedan 2012 och ingår just nu i projektet Förnyelse av kulturarv med samtidskonst som kompass.

Tillsammans med olika samarbetspartners utvecklar vi en metod där konstnärer ger sin syn på vad det svenska kulturarvet är idag och hur det framtida kulturarvet kommer att se ut. Hittills har fem internationella konstnärer ingått i Bodycakes program.