Månadens Medlemskonst

Kalmar konstförening

09/03 - 25/09 2011

Under det första halvåret 2011 genomfördes en serie presentationer av konstnärer och formgivare. För urvalet stod medlemmar i Kalmar konstförening. Presentationerna gjordes i museets bibliotek och ingick inte i det ordinarie utställningsprogrammet.


Vad är konst? Vad är bra konst? Vem bestämmer det? Är det inte betraktaren som gör konsten? Vad är museets roll i det här? Den senaste tidens diskussion om konsten och konstmuseet i medierna har gjort en sak tydlig. Konstmuseet och Konstföreningens medlemmar behöver upprätta ett samtal om ovanstående frågor och det genom konsten själv. Inte bara genom mediernas retoriska dramaturgi. Därför har vi tillsammans med en av de ständiga medlemmarna, Jörg Carlsson, skapat en ny plattform för ett sådant samtal. Vi kallar den MMK på Kk dvs Månadens MedlemsKonst på Kalmar konstmuseum. Den som vill vara med bestämmer vilken konst som ska visas i Konstmuseets bibliotek under en månad. Det kan vara konst från det egna vardagsrummet, en inbjuden konstnär, från konstmuseets samling eller konst gjord av medlemmen själv. Konstmuseet censurerar inget utan den som vill vara med skickar mig ett mejl eller ett brev så tar vi det i turordning. Vi testar ett år och ser vart det leder. Förutsättningen är att konsten ska kunna visas i biblioteket på ett bra sätt, att det är ett till ca fem konstverk, att man sköter transporten till och från museet själv och att man skriver en kort presentation av konstnären och konsten samt varför man vill visa just den konst man valt.