BLICK DIKT STRATA

Pia Sandström

12/03 - 01/05 2016

I installationen Blick Dikt Strata (mellan två ögonblinkningar) skapar Pia Sandström ett rum i museirummet som i sin tur bildar en plats för objekt och konstverk i en mer intim skala. Under en längre tid har Pia Sandström använt faktiska platser som igångsättare för sin konstnärliga process. Relationen mellan plats och konstverk är ömsesidig och komplext. I litteraturen talar man om detta förhållande som en ”platsens poesi” – orden skapar landskapet lika mycket som landskapet skapar sig själv. Nya rum uppstår där man söker en språklig motsvarighet i det faktiska.

Pia Sandström har länge intresserat sig för språkets relation till den värld det ska namnge. På Kalmar konstmuseum använder hon arkitektur, sand, färger, teckningar och objekt för att skapa en version av det öländska landskap som vi med blicken möter vid horisonten, genom de stora fönsterytorna i utställningsrummet. Hon skapar på så sätt en dubbelexponering av samma plats. I sin dialog med Öland har hon också läst Anna Rydstedts (1928-1994) poesi som är djupt rotad i alvaret, sundets vatten och horvan. Pia Sandström och Anna Rydstedts blickar möts i deras gemensamma intresse för landskapets utbredning horisontellt och vertikalt i djupled ner i jordens strata. På 1970-talet använde den amerikanske Land Art-konstnären Robert Smithson det dualistiska begreppet plats/icke-plats för att upprätta en relation mellan en faktisk plats i landskapet och en abstrakt, språklig och sinnlig plats i det urbana gallerirummet. På ett liknande sätt utvidgar Pia Sandström begreppet ”landskap” till att omfatta en rikare och mer sammansatt idé och på det sättet ger hon betraktaren en möjlighet att uppfinna sitt eget öländska landskap.

Förra sommaren presenterade Pia Sandströms ljudverket Minnet orden marken – Ur ljudets våg och lod. Det skapades med utgångspunkt i Kalmars historia, sundet som förbinder fastlandet med Öland och det öländska landskapet. Verket gjordes för tre specifika platser – Gamla kyrkogården/Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, fågeltornet vid Beijershamn på Öland och Dröstorp Naturreservat ute på Alvaret. Blick dikt strata. (mellan två ögonblinkningar) är en vidare bearbetning av Öland som geologi, mytologi, historia och poesi.