Sleeping Beauty

Markus Åkesson

10/02 - 29/04 2018

Markus Åkesson skapade rubriker under 2017 när hans verk Sleeping Beauty plockades ner från entrén i den skola som beställt verket. Debatten som följde belyste konstens kraft i samhället och hur mycket offentlig konst kan beröra.

Många av motiven som återkommer i Markus Åkesson bilder skapar igenkänning kopplad till sagans värld. De rör vid fantasier, masker och vid drömvärldar. Sleeping Beauty är naturligtvis döpt efter sagan Törnrosa, en saga som berör frågor om renhet, oskuld och äkta kärlek. Allmängiltiga, existentiella frågor som människor och samhällen alltid brottats med, frågeställningar som är intressanta att väcka inom skolans värld.

Redan från första stund fanns skogen med som tema i beställningen av konstverket till den svenska skolan. Skogen är en ofta återkommande allegori i sammanhang kring lärande och kunskap. I Markus Åkessons konst spelar konstnären på vår föreställningsförmåga och vår fantasi, han lockar in oss på våra egna inre stigar.

Markus Åkesson kommer från Småland. Hans ateljé ligger i Nybro – omgiven av skog och på många vis sinnebilden av Småland. Runtom ruvar skogen, den tycks oöverskådlig, och gör det omöjligt att överblicka en horisont. I hans måleri finns ofta en täthet. Motiven är nära, detaljrika. Det är som om blicken eller en kamera fastnat och fascinerats av ett visst mönster, eller hur ljuset träffar och förstärker en kroppsdel: en nacke, ett finger, en blank nästipp, en rosig kind.

I utställningen på Kalmar konstmuseum kommer besökaren kunna fördjupa sig i Markus Åkessons detaljrikedom och skildring av liv och död. Den övervägande delen av verken är i privat ägo och därför ges här en unik möjlighet att se dem på riktigt – en upplevelse som trots allt alltid skiljer sig från att se en reproduktion. Konstverkets materialitet och storlek, Sleeping Beauty mäter till exempel nästan tre meter på bredden, är även något att reflektera över och ta in i mötet med verken.

Utställningen och Markus Åkessons konstnärskap och måleri kommer också att förhålla sig till inlån från bland annat Jönköpings Läns Museum och Kalmar konstmuseums egen samling.

Curator: Joanna Sandell