The Field of Experiments

Pavel Otdelnov

25/05 - 28/08 2022

Pavel Otdelnovs serie intima akvareller är gjorda i Sverige under mars och april 2022, som reaktion på Rysslands invasion av Ukraina och de krigsförbrytelser som utförts där. Dessa tomma, grå och kalla landskap, med ett fåtal inslag som en betongvägg, ett förstört höghus och en TV-apparat i snön, är studier för större målningar. Gjorda i Otdelnovs typiskt realistiska stil, är akvarellerna trots allt drömska, som om de vore tagna ur en mardröm. Otdelnov beslutade att lämna Ryssland när kriget började, på grund av sitt ställningstagande mot kriget kommer han inte kunna återvända inom någon snar framtid. Med denna serie har Otdelnov gjort en stark, men samtidigt djupt personlig konstnärlig ”vittnesrapport” över den katastrof som utvecklas i Ukraina, Ryssland och resten av världen.

Namnet på den här serien refererar till en känd låt av det ryska rockbandet GrOb (Civil Defense) som heter Russian Fields of Experiments. Den absurdistiska och skrämmande låttexten skrevs av sångaren Egor Letov sent 1988. Huvudbilden i den är ett ryskt fält – en metafor för döden. Fältet är en testplats för hemska och absurda experiment. Landet (Sovjetunionen när låten skrevs) ses som ett laboratorium för storskaliga historiska experiment. Bilderna i låten framträder med fältet som bakgrund, som ”utandas snö”. Letov citerar i låttexten en samuraj som svär att ”förgöra hela världen” i sitt självmordsbrev.

 

Pavel Otdelnov skriver om The Field of Experiments:

”Varje morgon när jag vaknar upplever jag, under några sekunder mellan sömn och medvetenhet, en stund av lycka. Sen kommer allt tillbaka, att ett fruktansvärt krig pågår, och att detta inte är någon dröm. Trots att jag bevittnar förgörelsen i Ukraina, har jag ännu inte fullt begripit dess verklighet: skalan av den här katastrofen är omöjlig att föreställa sig eller känna. En katastrof som för med sig död och allvarliga skador för tiotusentals människor, både fredliga civila och soldater. En katastrof som tvingar hundratusentals människor på flykt. Miljoner människor måste lämna sina hem och fly sitt land. För mig är detta även en humanitär katastrof, sammankopplad med minnet av mina förfäder och mitt lands historia, med min nationalitet, känslan av tillhörighet och ansvar. En katastrof som förgör civilsamhällets institutioner, som blir till en seger för galenskap över rationalitet. En katastrof av ofattbara proportioner. En sådan så stor att ens sinne vägrar att tro den.

Min serie The Field of Experiments utgörs av akvareller som jag ser som skisser för större verk. De är metaforiska bilder som jag ser som instrumentella i att förstå händelserna omkring oss. Hur tar man sig an att en hel generation blir bestulen på sin framtid? Hur representerar man idén om geopolitisk dominans i en metafor? Hur ger man uttryck för känslan av ensamhet och ofrivillig isolering från sitt hemland? Kan känslan av stora vidder samexistera med klaustrofobi?

Verken i serien är som drömmar. Dessa samtida händelser känns närmare en hemsk mardröm än mardrömmar själva. Man kämpar desperat för att vakna upp, men misslyckas. Ingen kan ge oss förlorade liv tillbaka, men jag tror att denna fruktansvärda mardröm inte kan vara för evigt.”