THE SYLVIA FRACTIONS

Conny Karlsson Lundgren

07/09 - 24/11 2013

I utställningen The Sylvia Fractions, speciellt gjord för Kalmar konstmuseum, länkas tre historiska personer samman genom namnet Sylvia. Personerna som utgör utgångspunkter är den feministiska författaren Sylvia Plath, den transsexuella aktivisten och Young Lords-medlemmen Sylvia Rivera samt astronomen N R Pogson som tillsammans med sin dotter år 1866 upptäcker en asteroid de ger namnet 87 Sylvia. Conny Karlsson Lundgren använder sig av mytologiseringen kring dessa personer och händelser kopplade till rättviserörelser och grupper som kämpat för sociala eller medborgerliga rättigheter för att genom individen belysa övergripande strukturer. Med hjälp av film, text, bild och dokument undersöker Conny Karlsson Lundgren gränserna mellan språket och den sociala, politiska och privata identiteten. I olika iscensatta situationer och berättelser länkas till synes disparata företeelser samman.

Till utställningen kommer en katalog att publiceras med texter av Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns Högskola, Benny Nemerofsky Ramsay, konstnär och dagboksskrivare samt Bengt Olof Johansson, curator och chef för Kalmar konstmuseum.

Curator: Bengt Olof Johansson