UNDRIEN – EN FANTASTIKUTSTÄLLNING AV MAGNUS LÖNN

Magnus Lönn

06/12 - 01/03 2009

UNDRIEN finns överallt eller ingenstans.
Kommer jag till UNDRIEN så snart jag har något att undra över?
Får jag hitta på alldeles egna ord? Är min ordstad lika viktig som min bostad? Kan jag bli ordsynlig med de ord som jag själv finner? Om jag tar bort bokstaven F från fängelse får jag ett ängelse då och vad är det i så fall? Finns det någon som vet vad en stundägare är?
Utställningen UNDRIEN kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger tankarna ny fart och riktning. Utställningen söker efter fantasins och språkets möjligheter att omskapa. Hur kan jag hitta till mina egna ord bortom vardagens ytlighet och nötta klyschor?
Kanske är orden våra bästa fantastikredskap. I sällskap med dem kan vi röra oss fritt  genom det avlånga landskap som löper genom hela UNDRIEN och heter ”Trottoarien”. Där finns otaliga fynd av högt och lågt  som manar till lust att ge namn och att bestämma vad det är eller kommer ifrån. Vad är detta? Är det början till något jag vill hitta på? Har det ett namn? Har det kanske en historia?

”Allt stort som hände i världen hände först i en människas fantasi.”
A Lindgren

”Om vi hade en fantastik på samma sätt som vi har en logik eller matematik så skulle konsten att hitta på vara uppfunnen”
Novalis

”Fantasi är viktigare än kunskap för kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå medan fantasi omfattar hela världen och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås”
Albert Einstein

UNDRIEN GRÄNSAR TILL OTALIEN
Magnus Lönn hösten 2008

Curator: Martin Schibli