Freds föreläsningar

Fred Johanson

Det finns fortfarande ströplatser kvar på höstens föreläsningar där Fred Johanson berättar om oväntade aspekter inom konst och arkitektur från historien och samtiden*.  Föreläsningarna sker i Kalmar konstmuseums regi och lokaler. Varje serie omfattar 5 tillfällen som genomförs varannan vecka. Det finns 9 olika tider att välja på, men antalet deltagare  är begränsat till 15 personer per grupp.

Jämna veckor. start 6 september 2016
tisdag 17.00 eller 18.50
onsdag 14.00
torsdag 17.00 eller 18.50
Ojämna veckor, start 12 september 2016
måndagar 17.00
tisdagar 14.00 eller 17.00 eller 18.50

Anmäl dig till Maiken Fohlin 0480-42 62 75, maiken.fohlin @ kalmarkonstmuseum.se  eller Fred Johanson 0480-42 62 85
Glöm inte att ange önskemål om dag och tid! Anmälan bekräftas efter betalning av 450:-  till Kalmar konstförenings plusgiro: 66 11 38-8.

*Exempel på tidigare föreläsningar: Modernism i Prag, Carl Milles, Peter Frie, Erika Haraldsdottir, Marja Ruta, Vera Nilsson, Visbyarkitektur Drömmen om samlingen, Gotlands kyrkor, Vera Nilsson, Markus Åkesson, Franskt 1800-tal från konstmuseet i Prag, Matisseelever,  Klassicism och samtidskonst.