Kallelse till årsmötet 2020

Kalmar konstmuseums fasad i solljus

Kära medlemmar,

Onsdag den 16 september kl 19.00 blir det årsmöte för Kalmar konstförening efter att det på grund av covid-19 blev uppskjutet i våras. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.

För att minimera smittorisken kommer maxantalet i biblioteket vara 30 personer. Föranmälan är därför obligatorisk och görs till info@kalmarkonstmuseum.se senast den 14 september (först till kvarn).

Det finns även möjlighet att delta digitalt. Även här är föranmälan obligatorisk och görs till info@kalmarkonstmuseum.se senast den 14 september. Ange i din anmälan att du vill delta digitalt så skickar vi instruktioner.

Från styrelsen hoppas vi att många medlemmar deltar i årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Konstituerande styrelsesammanträde med den nya styrelsen hålls samma kväll direkt efter årsmötets avslutande.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

 

Dagordning Kalmar konstförenings årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Årsbokslut och revisionsberättelse för 2019

Bilaga 1-4

Valberedningens nomineringar (bilaga 5)