H – Ihrman II

Ingela Ihrman. Nattens drottning, performancedräkt kvarlämnad på platsen.

Ingela Ihrman. Nattens drottning, performancedräkt kvarlämnad på platsen.

H – Ihrman I

Ingela Ihrman. Varje dag är en vacker dag, diabilds- och videoprojektion.

Ingela Ihrman. Varje dag är en vacker dag, diabilds- och videoprojektion.

H – Johansen III

Hans Jörgen Johansen. Metamorfos 0611, C-print silikonmonterat på glas.

Hans Jörgen Johansen. Metamorfos 0611, C-print silikonmonterat på glas.

H – Johansen II

Hans Jörgen Johansen. Metamorfos 0606, C-print silikonmonterat på glas.

Hans Jörgen Johansen. Metamorfos 0606, C-print silikonmonterat på glas.