EXODUS – AVGÅNGSUTSTÄLLNING

Ölands Konstskola II

04/05 - 02/06 2013

Kalmar konstmuseum presenterar den föränderliga utställningen EXODUS, med verk av konstnärer som studerar på Ölands Folkhögskola.

Utställningen är sprungen ur ett antal seminarier där studenterna har reflekterat över och diskuterat begreppet “expansion” och dess koppling till konsten, miljön och strävandet efter kunskap.
Utställningens mål är att skapa en dialog och ett sammanhang hos allmänheten om dessa begrepp genom att visa konst, workshops och performances såväl inom museets väggar som utanför.

Curator: Laura Hatfield
Curatorsassistent: Ola Carlsson