FALL

Brigitte Waldach

18/09 - 28/11 2010

Kalmar konstmuseum är stolta att kunna presentera den första soloutställningen i Sverige med den tyske konstnären Brigitte Waldach.

Waldach återkommer ständigt till frågor kring relationen mellan det privata och offentliga, ofta utifrån ett språkligt förankrat perspektiv, inte minst i In the Public´s private light – ett porträtt av en stad som genomförs i Emden, Kalmar och Stavanger. Verket är en installation bestående av röda taklampor, till låns från stadens invånare under utställningens gång. Lamporna är kopplade till högtalare varifrån lågmälda röster hörs; rösterna återger berättelser från lampornas ägare.  En kör skapas från alla lamporna tillsammans – ett mummel och viskande av personliga utsagor på gränsen mellan en samling individuella röster och ett totalt ljudlandskap. Installationen fungerar som en konstnärlig gestaltning av frågan vad som utgör en stad. Det röda skenet, som kommer att synas dag som natt, återför något av det privata i en offentlig miljö, samtidigt som verket även upplöser kategorierna. Installationen kommer att visas i Kalmar under utställningen Fall tillsammans med Waldachs storskaliga röda teckningar och ett platsspecifikt verk.

Den röda färgen som Waldach konsekvent använder sig av är inte tillfällig. För henne bär rött på en rad konnotationer, såväl emotionella som politiska; i triptyken Deutscher Herbst finns ett politiskt relaterat ifrågasättande av det tyska välfärdssamhället, kopplat till händelserna i Tyskland hösten 1977, som i sin tur även kopplas till svensk politik och kultur. I Sverige väcker färgen associationer till socialdemokratin, men kanske lika mycket till idén om den svenska välfärdsstaten, ”folkhemmet”, som utgör en betydande del av den svenska positiva självbilden. Som av en tillfällighet kommer Waldachs utställning i Kalmar ha vernissage dagen innan det svenska riksdagsvalet äger rum.

Waldachs arbete utgår primärt från en tysk nutidshistorisk kontext, men är väl förankrat i den tyska kulturhistoria som Sverige tidigare var en del av. På så sätt kan Waldachs konst även ge en nyckel till att förstå den svenska samhällsstrukturens grundläggande mekanismer.

Curator: Martin Schibli

Utställningen Fall med Brigitte Waldach sker i samarbete med bland annat Kunsthalle Emden (DE) och Rogaland Museum, Stavanger (NO).