Massa i rörelse

Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg

05/12 - 28/02 2016

Glas är en aldrig stillastående massa – det är massa i rörelse.

Massa i rörelse utforskar glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge.

I Massa i rörelse har sex svenska konstnärer undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen.Vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?

Utställningen på Kalmar konstmuseum är ett nedslag i en längre process med olika aktiviteter. Projektet är ett initiativ av konstnären Ingela Johansson som bjudit in konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. I dialog med platsen och de människor som varit och fortfarande är beroende av glaset som hantverk och industri behandlas och gestaltas förändringen inom den svenska glastillverkningen som ett exempel på ett samhälle i omvandling.

Under utställningens gång kommer en serie samtal äga rum med utgångspunkt i de olika arbetena. Den 18-19 februari 2016 arrangerar Kalmar konstmuseum och curator Lisa Rosendahl en internationell konferens på temat. I augusti 2016 arrangeras en andra del av konferensen i samverkan med projektet Residence-in-Nature.

Mer information om Massa i rörelse hittar du här.
Utställningen innehåller bland annat tre längre filmer. Dessa kan du se här.