Invasiva arter: Lupiner

Lela Pierce

15/06 - 08/09 2019

Under de senaste fem åren har Lela Pierce utforskat invasiva arter i sitt konstnärliga arbete. Hon intresserar sig för språket och handlingarna som människor tar till för att kontrollera annorlunda befolkningar. Dessa berättelser står i direkt samband till makt, migration, våld, uthållighet och kolonisering av både land och människor.

Nu tar hon sig an lupinerna – en mycket vacker växt som är inhemsk i Nordamerika (kontinenten där Lela Pierce växte upp) och invasiv i Sverige (landet som kolonisatörerna i hennes hemstad emigrerade från).

Lela Pierce kommer från Minnesota, och under försommaren 2019 kommer hon att vara baserad på Rävemåla residence i Rävemåla, Ålem. Hennes vistelse i Småland är delvis genom Kalmar konstmuseums residence-program Bodycake, i samarbete med Nya Småland och projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonst som kompass.

 

Invasiva arter: Lupiner är del av det interregionala samtidskonst-projektet Nya Småland.