Invasiva arter: Lupiner

Lela Pierce

15/06 - 29/09 2019

Lela Pierce är konstnär och dansare från Minneapolis, USA. Under de senaste fem åren har hon utforskat invasiva arter i sitt konstnärliga arbete. ”Invasiva arter” är ett begrepp som beskriver växter och djur med stark spridningskraft som på olika sätt hotar inhemska ekosystem och biologisk mångfald.

I Invasiva arter: Lupiner tar Lela Pierce sig an blomsterlupinen; en för många svenskar mycket kär midsommarblomma. Blomsterlupinen kom till Sverige från Nordamerika under 1800-talet som prydnadsväxt och det första förvildade fyndet gjordes 1870 – ungefär samtidigt som svenska bosättare tog Lela Pierces hemtrakter i anspråk. Blomsterlupinen är idag klassificerad som en art med allvarlig inverkan på den biologiska mångfalden med anledning av dess spridningskraft och förmåga att förändra markkemin. En egenskap som långsiktigt slår ut andra inhemska arter och har oroande och ännu oförutsägbara ekologiska effekter.

Lela Pierce ser de invasiva arterna som en metafor för språket och handlingarna som människor tar till för att kontrollera annorlunda befolkningar. Detta står i direkt samband till frågor om makt, migration, våld och kolonisation av både land och människor. Det stridslystna sätt på vilket vi talar om invasiva arter liknar på många vis hur det i vissa sammanhang talas om befolkningsreglering.

Under försommaren 2019 kommer Lela Pierce att vara baserad på Rävemåla residence i Rävemåla, Ålem som del av Bodycake – Kalmar konstmuseums internationella vistelseprogram för konstnärer. Programmet ingår i projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonst som kompass. Utställningen och vistelsen görs i samarbete med Nya Småland och utställningen Invasiva arter: Lupiner visar verk från Lela Pierces vistelse i Småland.