Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler

Muna Alyaqoobi, Oreet Ashery, Bridge Radio, Emma Dominguez, Jasleen Kaur, Mourning School, Birgitta Nordström, Martin Nordström, Arash Pandi, Linda Persson med Katrin Jonsson, SBAR, Lisa Stålspets

19/02 - 24/04 2022

Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler tar sin utgångspunkt i den kollaborativa tidningen Vård och Värde. Publikationen är gjord av kulturarbetare och vårdpersonal och fokuserar på arbetsförhållanden och erfarenheter hos både de som ger och de som tar emot vård. Utställningen sammanfaller med tidningens andra nummer som har fokus på frågor runt den informella vård som existerar trots de okänsliga strukturer som styr dagens äldrevård. Här ges plats åt mångstämmiga synsätt på åldrande, vård och livets slutskede utifrån både generationsöverskridande perspektiv och levd erfarenhet av makt eller underordning som kan upplevas när klass, genus och etnicitet påverkar mötet mellan människor.

Utställningen vill vidga samtalen med olika människor i vården från tidningssidorna till museet genom en serie ljud- och konstverk. Samlade här i Kalmar hoppas vi att de ska skapa utrymme för att aktivera kollektiva samtal om situationen i äldrevården och framhäva vårt ömsesidiga beroende i en värld som försöker osynliggöra det.

Vårdarbete är undervärderat, obetalt eller underbetalt. Genom att utforska hur i synnerhet hemtjänstarbete organiseras, och effekten det har på både anställda och de som mottar vård, lägger man fokus på den orättvisa logik som styr dagens samhälle. Man uppmärksammar också vilka typer av kroppar, arbete, beteenden, färdigheter, uttryck och hem som värderas och främjas på bekostnad av andra. Arbetet utförs ofta av människor sammankopplade genom klass, ras, kön eller funktionsvariationer. De möter en äldre generation som i sin tur ägnat sina liv åt att investera i ett samhälle många nu känner sig exkluderade från. Många konstnärer arbetar också inom vården. Tidningen och utställningen bygger på denna koppling och utforskar hur konst kan vara ett verktyg inom vården, och skapa situationer och erfarenheter för att samlas, för generationsöverskridande feminism och för pedagogik.

 

Med trötta ryggar, och hjärtan med plats för fler: om vård och värde organiseras av Ulrika Flink och Jenny Richards – del av Vård och Värdes redaktionsgrupp. Utställningen på Kalmar konstmuseum följdes av en på Konsthall C i Stockholm.

 

Här kan du ta del av några av de ljudverk som finns att uppleva i utställningen:
Linda Persson
The Bridge Radio
Mourning School
Jasleen Kaur