Sydosten 2017

Design och konsthantverk

28/10 - 19/11 2017

Det var sex år sedan Sydosten senast visades på Kalmar konstmuseum. Nu är den tillbaka med fokus på design och konsthantverk. Ansökningar för cirka 350 verk kom in till museet, de flesta inom kategorin konsthantverk där textil var den största materialgruppen.

Precis som tidigare år var ansökan öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

50 konstnärer valdes ut av årets jury för att medverka i utställningen med ett eller flera verk.

Intressanta frågeställningar som juryn fått ta ställning till har varit relationen mellan konst och konsthantverk samt vilken vikt som skulle läggas på kvalitet i relation till själva hantverket. Gränsen mellan konst och konsthantverk har också kommit upp till diskussion, den har alltid varit flytande och kan egentligen vara olika uttryck för samma estetiska behov.

Mer information om juryn finner du här till höger.

De följande har antagits med ett eller flera verk:

Agneta B. Lind
Agneta Mattisson Bojing
Anders Isgren
Anna Berg
Anna-Linda Gabriel
Anna-Malin Andersson
Anne Johansson
Annette Gulbaek
Annika Peterson
Attila Forsman
Britt Nilsson
Carl-Oscar Karlsson
Caroline Möller
Cissi Svärdström
Dan Stille
Eva Olsson
Eva Thunberg
Gunilla Nillan Holmgren
Helena Felldin
Hilda Carlsson
Ida Couchér
Irene Leijon
Johanna E Fagerstedt
Karin Meissner
Karlheinz Sauer
Kjell Ljones
Kristina Jeppsson
Lasse Carlsson
Leif Kindgren
Lena Fries
Lena Håkanson
Linda Rothstein
Lotta Björn
Margaretha Karlsson
Maria Johansson
Marie Lindblad
Markus Emilsson
Martin Andersson
Pernilla Berg
Rolf Graham
SannaMaria Strandå
Sara Västerlund
Sebastian Hägelstam
Sofia de la Fuente
Sophia Olivia Quirk
Susanne Enøe Hansen
Suzy Strindberg
Tillie Burden
William Liljeblad
Yvonne Johansson