Äldre protokoll och dokument

Äldre Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2022-12-13

Styrelseprotokoll 2022-10-25

Styrelseprotokoll 2022-08-23

Styrelseprotokoll 2022-06-14

Styrelseprotokoll (konstituerande) 2022-04-27

Styrelseprotokoll 2022-03-15

Styrelseprotokoll 2022-02-01

Styrelseprotokoll 2021-12-14

Styrelseprotokoll 2021-10-19

Styrelseprotokoll 2021-08-31

Styrelseprotokoll (konstituerande) 2021-04-28

Styrelseprotokoll 2021-04-13

Styrelseprotokoll 2021-03-02

Styrelseprotokoll 2020-12-15

Styrelseprotokoll 2020-10-27

Styrelseprotokoll 2020-09-16

Styrelseprotokoll 2020-04-02

Styrelseprotokoll 2020-03-17

Styrelseprotokoll 2019-12-03

Styrelseprotokoll 2019-09-24

Styrelseprotokoll 2019-06-05

Styrelseprotokoll 2019-04-26

Styrelseprotokoll 2019-03-21

Styrelseprotokoll 2019-01-30

Styrelseprotokoll 2018-10-03

Styrelseprotokoll 2018-07-12

Styrelseprotokoll 2018-06-07

Konstituerande protokoll 2018-06-07

Styrelseprotokoll 2018-03-19

Styrelseprotokoll 2017-12-07

Styrelseprotokoll 2017-11-16

Styrelseprotokoll 2017-08-23

Styrelseprotokoll 2017-05-24

Konstituerande protokoll 2017-04-26

Styrelseprotokoll 2017-03-14

Styrelseprotokoll 2017-01-24

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2016

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2015


ÄLDRE Övriga dokumenT

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Årsbokslut och revisionsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsbokslut och revisionsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Kalmar konstförenings styrelse 2017

Måldokument för Kalmar konstmuseum 2016

Årsboksslut 2016

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2016

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2015

Årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelsen 2014

Kalmar konstförenings stadgar »