Protokoll och dokument

Styrelseprotokoll

Konstituerande styrelseprotokoll 2023-12-12

Styrelseprotokoll 2023-11-09

Styrelseprotokoll 2023-10-24

Styrelseprotokoll 2023-09-26

Styrelseprotokoll 2023-06-13

Konstituerande styrelseprotokoll 2023-04-25

Styrelseprotokoll 2023-03-28

Styrelseprotokoll 2022-12-13

Styrelseprotokoll 2022-10-25

Styrelseprotokoll 2022-08-23

Styrelseprotokoll 2022-06-14

Styrelseprotokoll (konstituerande) 2022-04-27

Styrelseprotokoll 2022-03-15

Styrelseprotokoll 2022-02-01

Styrelseprotokoll 2021-12-14

Styrelseprotokoll 2021-10-19

Styrelseprotokoll 2021-08-31

Styrelseprotokoll (konstituerande) 2021-04-28

Styrelseprotokoll 2021-04-13

Styrelseprotokoll 2021-03-02

Styrelseprotokoll 2020-12-15

Styrelseprotokoll 2020-10-27

Styrelseprotokoll 2020-09-16

Styrelseprotokoll 2020-04-02

Styrelseprotokoll 2020-03-17

Styrelseprotokoll 2019-12-03

Styrelseprotokoll 2019-09-24

Styrelseprotokoll 2019-06-05

Styrelseprotokoll 2019-04-26

Styrelseprotokoll 2019-03-21

Styrelseprotokoll 2019-01-30

Styrelseprotokoll 2018-10-03

Styrelseprotokoll 2018-07-12

Styrelseprotokoll 2018-06-07

Konstituerande protokoll 2018-06-07

Styrelseprotokoll 2018-03-19

Styrelseprotokoll 2017-12-07

Styrelseprotokoll 2017-11-16

Styrelseprotokoll 2017-08-23

Styrelseprotokoll 2017-05-24

Konstituerande protokoll 2017-04-26

Styrelseprotokoll 2017-03-14

Styrelseprotokoll 2017-01-24

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2016

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2015


ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017


verksamhetsberättelser & ÅRSBOKSLUT

Verksamhetsberättelse och årsbokslut och revisionsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2022

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsbokslut och revisionsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsbokslut och revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Årsboksslut 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelsen 2014


ÖVRIGA DOKUMENT

Kalmar konstförenings stadgar

Måldokument för Kalmar konstmuseum 2021