Med historien inflätad i framtiden

 

Den verkligt stora behållningen av att hålla visningar, är för mig att få ta del av besökarnas egna reflektioner.

Mary Sibandes installation ”Sophie-Velucia i konversation med madame C.J. Walker” väcker särskilt många frågetecken. Sibandes alter ego Sophie, ett hembiträde, konverserar med sin husfru. Men hennes ma’am är inte vilken dam som helst. Hon är C.J. Walker, en tidig pionjär inom hygien och skönhetsvård för svarta kvinnor. 

Besökarna är vanligen ense om att Sophie inte är kuvad under C.J. Walker. Sophies fasta grepp om det hår som porträttet är uppbyggt av, indikerar istället att det är hon som har makten; det är hon som kontrollerar sin ma’am och inte tvärtom. Sophie blickar bakåt mot historien, men bestämmer över sin egen framtid. Hon är inget offer för de skönhetsideal som svarta kvinnor fortfarande ställs inför.   

Men vad gör Sophie egentligen med håret, och därmed också med porträttet? Bygger Sophie upp C.J. Walkers porträtt och därmed också sin egen identitet som svart kvinna? Eller löser hon upp flätorna och klär av Walker (och därmed också sig själv) den svarta färgen? 

Titta in och bilda dig egen uppfattning! Mary Sibandes konstverk ingår i utställningen Djupt minne, vår med all sannolikhet största utställning någonsin, som pågår hela våren och sommaren.