Veronica

Vi möter idag hela tiden olika former av verkligheter. Dagens samhälle överöser oss med ett flöde av text, bilder och ljud som informerar oss om andra platser och om andra rum. Egna rum för fantasi och tankar existerar knappast idag. Kan konsten i bästa fall hjälpa till att skapa sådana rum och bidra till en möjlig flyktväg i ett övermättat informationssamhälle? Jag tror det.

Jag tror också att en stor del av konstens funktion ligger i just detta. Att peka på andra vägar och möjligheter till att formulera nya och egna tankar. Ett sätt att skapa rum för tänkande bortom den rådande ordningen runt omkring oss.

Jag älskar konst. Konst som förvränger och tränger bort den vardag vi tar för given. Konst som bygger på historier där logik är ett undantag och det berättande är just det som inte berättas. Konst som griper tag i känslor och fantasi. Konst som kommunicerar till oss i en förvridning av verkligheten. Konst som blir till ett verktyg att förstå och uttrycka besvikelser över ett samhälle som ständigt visar oss orättvisor och brister. Konst som kan föra dig till en annan plats. En plats du själv bestämmer. Konst som ett förhållingssätt för att undersöka och formulera verkligheten.

Det tycker jag är så fantastiskt och spännande med konst.

Jag heter Veronica Lindblad och arbetar som besöksvärd på Kalmar konstmuseum sedan januari 2018. Nyligen återvände jag till Kalmar med min familj där jag är född och uppväxt. Jag har en masterexamen i fri konst från Konsthögskolan i Bergen, Norge. Som besöksvärd hoppas jag kunna bidra till att skapa en speciell och fin konstupplevelse för er besökare. Kanske genom en guidad visning utav en av våra utställningar eller bara genom ett förutsättningslöst samtal i entrén.